-Netto courante winst over het eerste halfjaar van 2009 bedroeg 16,0 miljoen euro (exclusief resultaat op de portefeuille en impact van de IAS 39 norm). De courante winst per aandeel over de eerste jaarhelft bedraagt 1,70 euro, een stijging met 5% tegenover 1,62 euro over dezelfde periode vorig jaar.

-Winstverwachting 2009 na kapitaalverhoging licht verhoogd tot 33,6 miljoen euro.

-Reële waarde van de portefeuille2 stijgt tot 807,63 miljoen euro.

-De bezettingsgraad3 bedraagt op 30 juni 2009 97,2%.

-De intrinsieke waarde4 van het aandeel WDP (exclusief IAS 39 resultaat en voor winstuitkering van het lopende boekjaar) op 30 juni 2009 bedraagt 30,66 euro.

-Op 30 juni 2009 bedraagt de schuldgraad 55,36% tegenover 63,04% op 31 december 2008. Nieuwe initiatieven ten belope van 20 miljoen euro zullen leiden tot verdere daling schuldgraad.

-Netto courante winst over het eerste halfjaar van 2009 bedroeg 16,0 miljoen euro (exclusief resultaat op de portefeuille en impact van de IAS 39 norm). De courante winst per aandeel over de eerste jaarhelft bedraagt 1,70 euro, een stijging met 5% tegenover 1,62 euro over dezelfde periode vorig jaar.-Winstverwachting 2009 na kapitaalverhoging licht verhoogd tot 33,6 miljoen euro.-Reële waarde van de portefeuille2 stijgt tot 807,63 miljoen euro.-De bezettingsgraad3 bedraagt op 30 juni 2009 97,2%.-De intrinsieke waarde4 van het aandeel WDP (exclusief IAS 39 resultaat en voor winstuitkering van het lopende boekjaar) op 30 juni 2009 bedraagt 30,66 euro.-Op 30 juni 2009 bedraagt de schuldgraad 55,36% tegenover 63,04% op 31 december 2008. Nieuwe initiatieven ten belope van 20 miljoen euro zullen leiden tot verdere daling schuldgraad.