• het grote risico op een sociale uitbarsting door de ongelijkheid tussen de regio's en de kuststeden enerzijds, en het achterland anderzijds;

• de regering heeft moeite om de snel toenemende inflatie in te dijken. Na een piek van 6,5 % in juli bedroeg deze in oktober 5,5 %. Door droogte en overstromingen stegen de voedingsprijzen in september zelfs met 13,4 %. De forse inflatiestijging kortwiekt de koopkracht van de gezinnen, hoewel de loonsverhogingen dat deels gecompenseerd hebben;

• de Chinese uitvoerders gaan gebukt onder de soevereine chuldencrisis in Europa, hun eerste afzetmarkt, en de economische

vertraging in de Verenigde Staten. De afkalvende vraag brengt een terugval van de buitenlandse handel met zich mee en sinds april neigt de export tot stagnatie, wat ook de werkgelegenheid treft;

• ook voor technologie en grondstoffen blijft China sterk afhankelijk van het buitenland. De energievoorziening en de impact van de groei op het milieu zijn vandaag nog altijd niet onder controle.

• het grote risico op een sociale uitbarsting door de ongelijkheid tussen de regio's en de kuststeden enerzijds, en het achterland anderzijds; • de regering heeft moeite om de snel toenemende inflatie in te dijken. Na een piek van 6,5 % in juli bedroeg deze in oktober 5,5 %. Door droogte en overstromingen stegen de voedingsprijzen in september zelfs met 13,4 %. De forse inflatiestijging kortwiekt de koopkracht van de gezinnen, hoewel de loonsverhogingen dat deels gecompenseerd hebben; • de Chinese uitvoerders gaan gebukt onder de soevereine chuldencrisis in Europa, hun eerste afzetmarkt, en de economische vertraging in de Verenigde Staten. De afkalvende vraag brengt een terugval van de buitenlandse handel met zich mee en sinds april neigt de export tot stagnatie, wat ook de werkgelegenheid treft; • ook voor technologie en grondstoffen blijft China sterk afhankelijk van het buitenland. De energievoorziening en de impact van de groei op het milieu zijn vandaag nog altijd niet onder controle.