Zo'n oefening kan best starten bij een analyse van het huidige beleid, en de (al dan niet bewuste) keuzes die daar uit naar voor komen. Een vergelijking van de Belgische overheidsuitgaven en belastingen met de rest van Europa geeft de volgende resultaten:

•De belastingdruk in België is gevoelig hoger dan gemiddeld in de eurozone en in de buurlanden (respectievelijk 43,8%, 39,1% en 39,9% in 2010). Sinds 1999 is de belastingdruk overal afgenomen (op z'n minst gedeeltelijk door de conjunctuur), maar duidelijk minder in België (met 1,5% van het BBP, versus 2,4% in de buurlanden en 2,9% in de Scandinavische landen).

•In vergelijking met de rest van Europa rust de belastingdruk in ons land erg zwaar op arbeid en kapitaal (en zelfs op het vermogen), en relatief minder op consumptie. Dat is extra pijnlijk gezien belasting op consumptie doorgaans minder schadelijke economische gevolgen heeft dan belasting op arbeid.

Zo'n oefening kan best starten bij een analyse van het huidige beleid, en de (al dan niet bewuste) keuzes die daar uit naar voor komen. Een vergelijking van de Belgische overheidsuitgaven en belastingen met de rest van Europa geeft de volgende resultaten: •De belastingdruk in België is gevoelig hoger dan gemiddeld in de eurozone en in de buurlanden (respectievelijk 43,8%, 39,1% en 39,9% in 2010). Sinds 1999 is de belastingdruk overal afgenomen (op z'n minst gedeeltelijk door de conjunctuur), maar duidelijk minder in België (met 1,5% van het BBP, versus 2,4% in de buurlanden en 2,9% in de Scandinavische landen). •In vergelijking met de rest van Europa rust de belastingdruk in ons land erg zwaar op arbeid en kapitaal (en zelfs op het vermogen), en relatief minder op consumptie. Dat is extra pijnlijk gezien belasting op consumptie doorgaans minder schadelijke economische gevolgen heeft dan belasting op arbeid.