Er is natuurlijk iets te zeggen voor de visie dat overheden de economie wat moeten onderstutten als het moeilijk loopt en dat het zelfs aanvaardbaar is om dan tijdelijk een groter tekort aan te houden.

Maar er zijn natuurlijk beperkingen. De ervaring leert ons dat in de politiek tijdelijke tekorten nog al eens vaak permanent dreigen te worden.

En ook dat het bezuinigen op het moment dat het wel beter draait in de praktijk niet echt gebeurt. En dan zijn er de financiële markten.

De vraag is hoe ze zouden gaan reageren als de besparingen worden teruggeschroefd.

Als het antwoord zou neerkomen op fors hogere rentes dan zouden de positieve effecten aan de andere kant weer worden weggeveegd.

Er is natuurlijk iets te zeggen voor de visie dat overheden de economie wat moeten onderstutten als het moeilijk loopt en dat het zelfs aanvaardbaar is om dan tijdelijk een groter tekort aan te houden. Maar er zijn natuurlijk beperkingen. De ervaring leert ons dat in de politiek tijdelijke tekorten nog al eens vaak permanent dreigen te worden. En ook dat het bezuinigen op het moment dat het wel beter draait in de praktijk niet echt gebeurt. En dan zijn er de financiële markten. De vraag is hoe ze zouden gaan reageren als de besparingen worden teruggeschroefd. Als het antwoord zou neerkomen op fors hogere rentes dan zouden de positieve effecten aan de andere kant weer worden weggeveegd.