Het aantal werklozen onder de leeftijd van 25 jaar bedraagt wereldwijd al 81 miljoen en dat aantal groeit nog steeds. Economisch gezien gaat hier heel wat potentieel verloren.

Steven Kapsos, auteur van het rapport van de International Labour Organization, is van mening dat een zo groot aantal werklozen op langere termijn zelfs de sociale rust in gevaar kan brengen.

Het probleem dreigt nog te verergeren wanneer de wereldwijde economische groei dreigt stil te vallen. Anderzijds geeft Kapsos toe dat het probleem van de werkloosheid moeilijk in één, twee, drie op te lossen is.

Het aantal werklozen onder de leeftijd van 25 jaar bedraagt wereldwijd al 81 miljoen en dat aantal groeit nog steeds. Economisch gezien gaat hier heel wat potentieel verloren. Steven Kapsos, auteur van het rapport van de International Labour Organization, is van mening dat een zo groot aantal werklozen op langere termijn zelfs de sociale rust in gevaar kan brengen. Het probleem dreigt nog te verergeren wanneer de wereldwijde economische groei dreigt stil te vallen. Anderzijds geeft Kapsos toe dat het probleem van de werkloosheid moeilijk in één, twee, drie op te lossen is.