Tijdens de bankencrisis enkele jaren geleden was er veel te doen over de bescherming van je spaargeld. Weet dat je geniet van een wettelijke bescherming tot een bedrag van 100.000 euro per spaarder en per bank.

Effectenrekening

Er blijft misverstand bestaan over de tegoeden zoals aandelen en fondsen die op een effectenrekening bij de bank zijn ingeschreven. Vallen deze ook onder de wettelijke bescherming?

De financiële wetgeving voorziet in een ruim aantal maatregelen ter bescherming van klanten die tegoeden op een effectenrekening hebben geplaatst. Een van die maatregelen houdt in dat, in geval van faillissement van een financiële instelling, de effecten op een effectenrekening niet in de boedel van het faillissement vallen, maar dienen te worden teruggegeven aan de cliënt. Met andere woorden: effecten op een effectenrekening zijn en blijven te allen tijde rechtstreeks eigendom van de klant.

Bovendien genieten deze aandelen de wettelijke bescherming van het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten voor een bedrag van maximum 20.000 euro en dus niet 100.000 euro. Aangezien de klant rechtstreeks eigenaar blijft van de aandelen of obligaties op zijn effectenrekening is de kans dat het Beschermingfonds moet worden aangesproken erg klein.

Theoretisch zou men zich bijvoorbeeld de situatie kunnen indenken waarbij - ondanks alle controle- en toezichtmechanismen - in geval van een faillissement van een bank bovendien zou blijken dat er sprake was van ernstige fraude en dat de rekeninguittreksels van een effectenrekening werden vervalst. In dat geval bestaat het risico dat je je tegoeden kwijt geraakt, maar dan treedt de bescherming van maximaal 20.000 EUR in werking.

Tijdens de bankencrisis enkele jaren geleden was er veel te doen over de bescherming van je spaargeld. Weet dat je geniet van een wettelijke bescherming tot een bedrag van 100.000 euro per spaarder en per bank. Er blijft misverstand bestaan over de tegoeden zoals aandelen en fondsen die op een effectenrekening bij de bank zijn ingeschreven. Vallen deze ook onder de wettelijke bescherming?De financiële wetgeving voorziet in een ruim aantal maatregelen ter bescherming van klanten die tegoeden op een effectenrekening hebben geplaatst. Een van die maatregelen houdt in dat, in geval van faillissement van een financiële instelling, de effecten op een effectenrekening niet in de boedel van het faillissement vallen, maar dienen te worden teruggegeven aan de cliënt. Met andere woorden: effecten op een effectenrekening zijn en blijven te allen tijde rechtstreeks eigendom van de klant. Bovendien genieten deze aandelen de wettelijke bescherming van het Beschermingsfonds voor Deposito's en Financiële Instrumenten voor een bedrag van maximum 20.000 euro en dus niet 100.000 euro. Aangezien de klant rechtstreeks eigenaar blijft van de aandelen of obligaties op zijn effectenrekening is de kans dat het Beschermingfonds moet worden aangesproken erg klein. Theoretisch zou men zich bijvoorbeeld de situatie kunnen indenken waarbij - ondanks alle controle- en toezichtmechanismen - in geval van een faillissement van een bank bovendien zou blijken dat er sprake was van ernstige fraude en dat de rekeninguittreksels van een effectenrekening werden vervalst. In dat geval bestaat het risico dat je je tegoeden kwijt geraakt, maar dan treedt de bescherming van maximaal 20.000 EUR in werking.