"Quantitative easing", Europese "bail-out", EFSF... het is maar een greep uit de maatregelen die zijn genomen om een nieuwe inzinking te vermijden. Maar al die maatregelen hebben een prijs, en wie gaat die betalen?

Enerzijds de obligatiebeleggers, op gevaar af van een herschikking en de gevolgen daarvan voor de bankschulden... Anderzijds de gezinnen, met als logisch gevolg bezuinigingen en dus groeivertraging... Of staan we voor een opflakkering van de inflatie?, aldus nog Dexia

Welke staatsobligaties verdienen de voorkeur in 2011? En welke looptijden? Welke impact zullen de regeringscrisis en de ontknoping ervan op de bedrijfsobligaties hebben?

Stevenen we af op een devaluatieoorlog om de verstoorde evenwichten wereldwijd te herstellen? Dexia geeft op woensdag 12 januari op een persconferentie tekst en uitleg.

"Quantitative easing", Europese "bail-out", EFSF... het is maar een greep uit de maatregelen die zijn genomen om een nieuwe inzinking te vermijden. Maar al die maatregelen hebben een prijs, en wie gaat die betalen? Enerzijds de obligatiebeleggers, op gevaar af van een herschikking en de gevolgen daarvan voor de bankschulden... Anderzijds de gezinnen, met als logisch gevolg bezuinigingen en dus groeivertraging... Of staan we voor een opflakkering van de inflatie?, aldus nog Dexia Welke staatsobligaties verdienen de voorkeur in 2011? En welke looptijden? Welke impact zullen de regeringscrisis en de ontknoping ervan op de bedrijfsobligaties hebben? Stevenen we af op een devaluatieoorlog om de verstoorde evenwichten wereldwijd te herstellen? Dexia geeft op woensdag 12 januari op een persconferentie tekst en uitleg.