Voor bepaalde bedrijven die voldoende schuldafbouw gedaan hebben, zou het beleid zich moeten toespitsen op het aandeelhoudersrendement en dit zonder de kredietkwaliteit te verslechteren.

De uitdaging voor de financiële instellingen zal liggen in het verder gezond maken van de balans en een voortgezette herkapitalisatie.

Bovendien zal een strenger reglementair kader de winstgevendheid van financiële instellingen onder druk zetten, zo besluit Dexia.

Voor bepaalde bedrijven die voldoende schuldafbouw gedaan hebben, zou het beleid zich moeten toespitsen op het aandeelhoudersrendement en dit zonder de kredietkwaliteit te verslechteren. De uitdaging voor de financiële instellingen zal liggen in het verder gezond maken van de balans en een voortgezette herkapitalisatie. Bovendien zal een strenger reglementair kader de winstgevendheid van financiële instellingen onder druk zetten, zo besluit Dexia.