De auteur beschrijft een evenement van het type "Black Swan" als bijzonder onwaarschijnlijk en met 3 typische karakteristieken: het is onvoorspelbaar, zijn impact is bijzonder ingrijpend en de waarschijnlijkheid dat het zich zou voordoen is veel groter dan aangekondigd door de consensus.

Binnen deze 10 voorspellingen, ontwikkeld door Saxo Bank, leert men dat Duitsland evolueert in de richting van het aanvaarden van de onderlinge verdeling van de Euro-schuld.

In samenloop met andere spanningen zou dit voor de Dax-index een terugkeer naar de 5.000 punten kunnen betekenen, ofwel een duik van een derde van zijn huidige waarde, die zich momenteel op een hoogtepunt bevindt sinds begin 2008.

Een andere voorspelling is dat het goud zou kunnen dalen met 500 dollar tot 1.200 dollar. Dit als gevolg van een versnelde groei in de VS en een sterkere Amerikaanse dollar, en dit ondanks het aanhouden van een soepele monetair beleid.

Andere "Black Swan" evenementen worden door Saxo Bank beschreven, zoals een mogelijke stijging van de Spaanse rente tot 10%, ondanks het OMT-mechanisme van de ECB, of nog de loskoppeling van de Hong Kong Dollar (HKD) van de USD voor een nieuwe koppeling aan de Chinese Renminbi, en dit net op het ogenblik dat China tracht meer controle te krijgen over zijn economische situatie en die minder afhankelijk te maken van de VS en hun centrale bank.

Steen Jakobsen, Chief Economist bij Saxo Bank, gaf volgend commentaar:

"Nogmaals stellen onze buitensporige voorspellingen voor dit jaar een selectie van hoofdzakelijk negatief getinte gebeurtenissen voor, die elke het financiële landschap, en in sommige gevallen zelfs het politieke status quo, kunnen omgooien. Nu, aan het einde van 2012, hebben we te maken met een extreem lage volatiliteit voor alle klassen van activa, vanwege de sterke vervalsing van het mechanisme van prijsvorming door de massieve interventies van de centrale banken. In zo een omgeving wordt iedere beweging buiten de twee standaarddeviaties 'buitensporig".

"Deze tien voorspellingen zijn niet Saxo Bank's officiële estimaties voor 2013. Toch kunnen ze zeer pertinent blijken voor investeerders, precies omwille van de grote impact die ze zouden hebben als ze zich volgend jaar ook werkelijk zouden voordoen. Vooraleer te traden of te investeren, moeten investeerders zich bewust zijn van het 'worst case scenario'. Kapitaalbehoud is een must en portfolio's moeten de perfecte storm kunnen doorstaan, dus zeker ook een kleinere storm."

De auteur beschrijft een evenement van het type "Black Swan" als bijzonder onwaarschijnlijk en met 3 typische karakteristieken: het is onvoorspelbaar, zijn impact is bijzonder ingrijpend en de waarschijnlijkheid dat het zich zou voordoen is veel groter dan aangekondigd door de consensus. Binnen deze 10 voorspellingen, ontwikkeld door Saxo Bank, leert men dat Duitsland evolueert in de richting van het aanvaarden van de onderlinge verdeling van de Euro-schuld. In samenloop met andere spanningen zou dit voor de Dax-index een terugkeer naar de 5.000 punten kunnen betekenen, ofwel een duik van een derde van zijn huidige waarde, die zich momenteel op een hoogtepunt bevindt sinds begin 2008. Een andere voorspelling is dat het goud zou kunnen dalen met 500 dollar tot 1.200 dollar. Dit als gevolg van een versnelde groei in de VS en een sterkere Amerikaanse dollar, en dit ondanks het aanhouden van een soepele monetair beleid. Andere "Black Swan" evenementen worden door Saxo Bank beschreven, zoals een mogelijke stijging van de Spaanse rente tot 10%, ondanks het OMT-mechanisme van de ECB, of nog de loskoppeling van de Hong Kong Dollar (HKD) van de USD voor een nieuwe koppeling aan de Chinese Renminbi, en dit net op het ogenblik dat China tracht meer controle te krijgen over zijn economische situatie en die minder afhankelijk te maken van de VS en hun centrale bank. Steen Jakobsen, Chief Economist bij Saxo Bank, gaf volgend commentaar: "Nogmaals stellen onze buitensporige voorspellingen voor dit jaar een selectie van hoofdzakelijk negatief getinte gebeurtenissen voor, die elke het financiële landschap, en in sommige gevallen zelfs het politieke status quo, kunnen omgooien. Nu, aan het einde van 2012, hebben we te maken met een extreem lage volatiliteit voor alle klassen van activa, vanwege de sterke vervalsing van het mechanisme van prijsvorming door de massieve interventies van de centrale banken. In zo een omgeving wordt iedere beweging buiten de twee standaarddeviaties 'buitensporig". "Deze tien voorspellingen zijn niet Saxo Bank's officiële estimaties voor 2013. Toch kunnen ze zeer pertinent blijken voor investeerders, precies omwille van de grote impact die ze zouden hebben als ze zich volgend jaar ook werkelijk zouden voordoen. Vooraleer te traden of te investeren, moeten investeerders zich bewust zijn van het 'worst case scenario'. Kapitaalbehoud is een must en portfolio's moeten de perfecte storm kunnen doorstaan, dus zeker ook een kleinere storm."