Deze oplossing betekent voor een land als Italië dat de kans toeneemt dat als er een bail-out nodig is, ook Italianen zelf moeten bijdragen.

In het geval van Italië is het waarschijnlijker dat dit gebeurt door een herstructuring van Italiaanse staatsobligaties, aangezien 71% hiervan in handen is van Italiaanse beleggers en de ECB. Dit betekent extra risico voor houders van staatsobligaties

van periferie landen.

Een ander effect is volgens Royal Bank of Scotland dat de kosten van een eventuele bail-out in de toekomst hoger

zullen zijn, gezien de negatieve impact van wegvluchtend spaarkapitaal voor met name zwakkere banken.

Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief leek de negatieve impact op financiele markten nog beperkt; maar net

als met Russisch roulette is er dankzij deze maatregel voorlopig nog altijd kans op een zeer negatief scenario.

Markten die door 'Cyprus' bëinvloed worden zijn de euro/dollar, de Duitse en Italiaanse rente en (met name financiële)

aandelen van periferie landen.

Deze oplossing betekent voor een land als Italië dat de kans toeneemt dat als er een bail-out nodig is, ook Italianen zelf moeten bijdragen. In het geval van Italië is het waarschijnlijker dat dit gebeurt door een herstructuring van Italiaanse staatsobligaties, aangezien 71% hiervan in handen is van Italiaanse beleggers en de ECB. Dit betekent extra risico voor houders van staatsobligaties van periferie landen. Een ander effect is volgens Royal Bank of Scotland dat de kosten van een eventuele bail-out in de toekomst hoger zullen zijn, gezien de negatieve impact van wegvluchtend spaarkapitaal voor met name zwakkere banken. Op het moment van schrijven van deze nieuwsbrief leek de negatieve impact op financiele markten nog beperkt; maar net als met Russisch roulette is er dankzij deze maatregel voorlopig nog altijd kans op een zeer negatief scenario. Markten die door 'Cyprus' bëinvloed worden zijn de euro/dollar, de Duitse en Italiaanse rente en (met name financiële) aandelen van periferie landen.