Zo stelden de wereldwijde controle-instanties alles in het werk om een nieuwe crisis te voorkomen, wat hen ertoe aanzette bijkomende reglementeringen in te voeren. De sector heeft geen andere keuze dan zich erbij neer te leggen.

Volgens Patrice Delacroix, Partner Tax & Legal Services bij PwC in België, "is het opvallend dat de deelnemers aan het onderzoek over de hele wereld - en België vormt hierop geen uitzondering - 'compliance' uitroepen tot hun grootste bekommernis, zelfs nog vóór hun eigen reputatie, die twee jaar geleden nochtans bovenaan op hun prioriteitenlijstje prijkte".

Maar deze 'compliance' heeft natuurlijk ook een prijs. De kosten voor deze gelijkvormigheidsoperatie bedragen tegenwoordig 5% van de jaaromzet van de sector en verwacht wordt dat ze de komende twee jaar nog zullen stijgen tot bijna 7%.

De grootste uitdaging voor de sector, in termen van reglementeringen, schuilt ongetwijfeld in de transparantie en het uitwisselen van fiscale informatie:

"Wat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende fiscale overheden betreft, staan we vandaag op een keerpunt", legt Patrice Delacroix uit.

"De huidige systemen werden grondig herzien. Uit analyse van de recente ontwikkelingen blijkt duidelijk dat de automatische uitwisseling van fiscale informatie de komende jaren de norm zal worden. Hiertoe dienen de initiatieven die op diverse niveaus genomen worden (Verenigde Staten, G8, de OESO, de Europese Unie) zo veel mogelijk gecoördineerd te worden om een wildgroei aan naast elkaar bestaande reporting-systemen te vermijden. Dit zou immers leiden tot een nóg zwaardere belasting van de financiële instellingen."

Zo stelden de wereldwijde controle-instanties alles in het werk om een nieuwe crisis te voorkomen, wat hen ertoe aanzette bijkomende reglementeringen in te voeren. De sector heeft geen andere keuze dan zich erbij neer te leggen. Volgens Patrice Delacroix, Partner Tax & Legal Services bij PwC in België, "is het opvallend dat de deelnemers aan het onderzoek over de hele wereld - en België vormt hierop geen uitzondering - 'compliance' uitroepen tot hun grootste bekommernis, zelfs nog vóór hun eigen reputatie, die twee jaar geleden nochtans bovenaan op hun prioriteitenlijstje prijkte". Maar deze 'compliance' heeft natuurlijk ook een prijs. De kosten voor deze gelijkvormigheidsoperatie bedragen tegenwoordig 5% van de jaaromzet van de sector en verwacht wordt dat ze de komende twee jaar nog zullen stijgen tot bijna 7%. De grootste uitdaging voor de sector, in termen van reglementeringen, schuilt ongetwijfeld in de transparantie en het uitwisselen van fiscale informatie: "Wat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende fiscale overheden betreft, staan we vandaag op een keerpunt", legt Patrice Delacroix uit. "De huidige systemen werden grondig herzien. Uit analyse van de recente ontwikkelingen blijkt duidelijk dat de automatische uitwisseling van fiscale informatie de komende jaren de norm zal worden. Hiertoe dienen de initiatieven die op diverse niveaus genomen worden (Verenigde Staten, G8, de OESO, de Europese Unie) zo veel mogelijk gecoördineerd te worden om een wildgroei aan naast elkaar bestaande reporting-systemen te vermijden. Dit zou immers leiden tot een nóg zwaardere belasting van de financiële instellingen."