De plannen van de G20 zijn omvangrijk en concreet, zo luidt de conclusie van ABN Amro. De risicoaversie onder beleggers kan hierdoor afnemen, wat positief kan uitpakken voor wat risicovollere vermogenstitels als aandelen.

Om het IMF van nog meer financiële middelen te voorzien, stemt de G20 in met de geplande verkoop door het IMF van 403 ton goud. Op zich niets nieuws, de verkoop was al bekend, maar de G20 heeft het IMF gevraagd om met 'concrete voorstellen' te komen. Wellicht dat het IMF besluit extra goud te verkopen. De speculatie daarop kan de goudprijs onder druk zetten.

De G20 maakt in het akkoord verder melding van 'een duurzaam herstel voor iedereen'. Daarmee doelt het ten eerste op ontwikkelingshulp, waarbij specifiek Afrika is genoemd. Ten tweede heeft de G20 het voornemen om een nieuw klimaatakkoord te bereiken eind dit jaar in Kopenhagen.

In de herfst komt er een vervolg op deze economische top om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Geen woorden maar daden dus, zo merkt ABN Amro op.

De plannen van de G20 zijn omvangrijk en concreet, zo luidt de conclusie van ABN Amro. De risicoaversie onder beleggers kan hierdoor afnemen, wat positief kan uitpakken voor wat risicovollere vermogenstitels als aandelen.Om het IMF van nog meer financiële middelen te voorzien, stemt de G20 in met de geplande verkoop door het IMF van 403 ton goud. Op zich niets nieuws, de verkoop was al bekend, maar de G20 heeft het IMF gevraagd om met 'concrete voorstellen' te komen. Wellicht dat het IMF besluit extra goud te verkopen. De speculatie daarop kan de goudprijs onder druk zetten.De G20 maakt in het akkoord verder melding van 'een duurzaam herstel voor iedereen'. Daarmee doelt het ten eerste op ontwikkelingshulp, waarbij specifiek Afrika is genoemd. Ten tweede heeft de G20 het voornemen om een nieuw klimaatakkoord te bereiken eind dit jaar in Kopenhagen. In de herfst komt er een vervolg op deze economische top om erop toe te zien dat de gemaakte afspraken worden nagekomen. Geen woorden maar daden dus, zo merkt ABN Amro op.