Een bijkomend probleem is dat het IMF en met name de BRIC-landen pas steun toezeggen als er meer duidelijkheid over de Europese toekomst is.

China zal nog meer tegenstand bieden indien de G20 het valutabeleid van de Chinezen ter discussie blijft stellen.

Een bijkomend probleem is dat het IMF en met name de BRIC-landen pas steun toezeggen als er meer duidelijkheid over de Europese toekomst is. China zal nog meer tegenstand bieden indien de G20 het valutabeleid van de Chinezen ter discussie blijft stellen.