1. Verhoging roerende voorheffing

Vanaf 2013 bedraagt de Roerende Voorheffing (RV) normaal 25 % waar het vroeger in de meeste gevallen 21 % was. Het gaat bij voorbeeld om intresten op zichtrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, obligaties. Ook de dividenden van alle aandelen en Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB's) ondergaan dan een RV van 25 %. Ook voor de belastbare meerwaarden van bepaalde ICB's, namelijk deze met een Europees paspoort die voor minstens 25 % beleggen in schuldvorderingen, bedraagt de RV 25 % vanaf 2013.

Ook bij een opvraging voor 8 jaar van een Tak 21-verzekering of een gestructureerde Tak 23-verzekering met gewaarborgd rendement, bedraagt de RV 25 % vanaf 2013.

De roerende voorheffing op lijfrente-contracten bedraagt vanaf 2013 ook 25 % in plaats van vroeger 15 %. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de RV 15% blijft. Voor de intresten op een gereglementeerde spaarrekening voor natuurlijke personen boven het vrijgesteld bedrag (1 830 euro voor 2012) bedraagt de RV nog steeds 15 %.

Ook op de intresten van de Staatsbon Leterme uitgegeven tijdens de periode van 24-11-2011 tot 2-12-2011 moet er in 2013 slechts 15 % RV worden ingehouden.

De dividenden van residientiële vastgoedbevaks ondergaan een RV van 15 % vanaf 2013, terwijl in 2012 het dividend nog zonder RV werd uitgekeerd. Een aantal roerende inkomsten blijven net als voorheen ook in 2013 onbelast.

2. Roerende voorheffing is bevrijdend

De ingehouden roerende voorheffing is voor de roerende inkomsten toegekend vanaf 2013 terug "bevrijdend". Dit betekent dat door de inhouding van de RV de roerende inkomsten niet meer verplicht moeten aangegeven worden in de personenbelasting.

3. Verzekeringstaks wordt verhoogd naar 2 %

Aan de regels rond beleggingsverzekeringen, wanneer er wel en wanneer geen RV verschuldigd is, werd er niet geraakt door de regering. Wel werd de verzekeringstaks op individuele levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23) voor natuurlijke personen vanaf 1-1-2013 verhoogd van 1,1 % naar 2 %.

De enige uitzondering hierop zijn de schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet. Voor levensverzekeringen onder het fiscaal stelsel van pensioensparen is er net als voorheen in 2013 geen taks verschuldigd op de premie.

1. Verhoging roerende voorheffing Vanaf 2013 bedraagt de Roerende Voorheffing (RV) normaal 25 % waar het vroeger in de meeste gevallen 21 % was. Het gaat bij voorbeeld om intresten op zichtrekeningen, termijnrekeningen, kasbons, obligaties. Ook de dividenden van alle aandelen en Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB's) ondergaan dan een RV van 25 %. Ook voor de belastbare meerwaarden van bepaalde ICB's, namelijk deze met een Europees paspoort die voor minstens 25 % beleggen in schuldvorderingen, bedraagt de RV 25 % vanaf 2013. Ook bij een opvraging voor 8 jaar van een Tak 21-verzekering of een gestructureerde Tak 23-verzekering met gewaarborgd rendement, bedraagt de RV 25 % vanaf 2013. De roerende voorheffing op lijfrente-contracten bedraagt vanaf 2013 ook 25 % in plaats van vroeger 15 %. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij de RV 15% blijft. Voor de intresten op een gereglementeerde spaarrekening voor natuurlijke personen boven het vrijgesteld bedrag (1 830 euro voor 2012) bedraagt de RV nog steeds 15 %. Ook op de intresten van de Staatsbon Leterme uitgegeven tijdens de periode van 24-11-2011 tot 2-12-2011 moet er in 2013 slechts 15 % RV worden ingehouden. De dividenden van residientiële vastgoedbevaks ondergaan een RV van 15 % vanaf 2013, terwijl in 2012 het dividend nog zonder RV werd uitgekeerd. Een aantal roerende inkomsten blijven net als voorheen ook in 2013 onbelast. 2. Roerende voorheffing is bevrijdend De ingehouden roerende voorheffing is voor de roerende inkomsten toegekend vanaf 2013 terug "bevrijdend". Dit betekent dat door de inhouding van de RV de roerende inkomsten niet meer verplicht moeten aangegeven worden in de personenbelasting. 3. Verzekeringstaks wordt verhoogd naar 2 % Aan de regels rond beleggingsverzekeringen, wanneer er wel en wanneer geen RV verschuldigd is, werd er niet geraakt door de regering. Wel werd de verzekeringstaks op individuele levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23) voor natuurlijke personen vanaf 1-1-2013 verhoogd van 1,1 % naar 2 %. De enige uitzondering hierop zijn de schuldsaldoverzekeringen gekoppeld aan een hypothecair krediet. Voor levensverzekeringen onder het fiscaal stelsel van pensioensparen is er net als voorheen in 2013 geen taks verschuldigd op de premie.