De World Bank hanteert voor deze term het criterium dat het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking lager is dan $ 12.196 per jaar.

Daarnaast bepalen politieke omstandigheden, het bestaan van een sociaal stelsel, het wettelijk kader, de openheid in het handelsverkeer of een land voor wat betreft de aandelendefinitie tot een opkomend of een ontwikkeld land behoort.

Ook corruptie en een zwart circuit moeten zoveel mogelijk zijn uitgebannen, wil een land tot de ontwikkelde landen gaan behoren. Een andere onzekerheid binnen opkomende markten is volgens Theodoor Gilissen Bankiers

dat de verslaggeving van de bedrijven, qua transparantie en qua betrouwbaarheid, vaak te wensen overlaat.

Ook liggen de transactiekosten op de beurs duidelijk hoger. Korea is met een nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van bijna $ 30.000 welvarend maar voldoet niet aan de overige criteria, met name op het gebied van de politieke stabiliteit, in concreto de spanningen met Noord-Korea.

Qua toegankelijkheid van de beurzen is China een goed voorbeeld. Daar worden diverse soorten aandelen verhandeld die alleen toegankelijk zijn voor Chinezen of juist alleen voor buitenlandse beleggers.

De World Bank hanteert voor deze term het criterium dat het bruto nationaal inkomen per hoofd van de bevolking lager is dan $ 12.196 per jaar. Daarnaast bepalen politieke omstandigheden, het bestaan van een sociaal stelsel, het wettelijk kader, de openheid in het handelsverkeer of een land voor wat betreft de aandelendefinitie tot een opkomend of een ontwikkeld land behoort. Ook corruptie en een zwart circuit moeten zoveel mogelijk zijn uitgebannen, wil een land tot de ontwikkelde landen gaan behoren. Een andere onzekerheid binnen opkomende markten is volgens Theodoor Gilissen Bankiers dat de verslaggeving van de bedrijven, qua transparantie en qua betrouwbaarheid, vaak te wensen overlaat. Ook liggen de transactiekosten op de beurs duidelijk hoger. Korea is met een nationaal inkomen per hoofd van de bevolking van bijna $ 30.000 welvarend maar voldoet niet aan de overige criteria, met name op het gebied van de politieke stabiliteit, in concreto de spanningen met Noord-Korea. Qua toegankelijkheid van de beurzen is China een goed voorbeeld. Daar worden diverse soorten aandelen verhandeld die alleen toegankelijk zijn voor Chinezen of juist alleen voor buitenlandse beleggers.