Gebeurt dat niet, dan loopt zowel de economie in de Verenigde Staten als de dollar gevaar. Fiscaal gezien bevindt de regering van president Obama zich volgens Buffett op onbekend terrein.

De overheid heeft er weliswaar goed aan gedaan om het financieel systeem te redden, maar de enorme kapitaalinjectie die in het systeem werd gepompt dreigt nu vervelende neveneffecten te gaan krijgen.

Die zijn momenteel weliswaar nog niet zichtbaar, maar gaan hoe dan ook vroeg of laat gaan opduiken. De dreiging die er van uitgaat kan even groot zijn als die van de financiële crisis zelf. Het deficiet op de VS-begroting zal dit jaar 13% van het BBP bedragen, de nettoschuld 56% van het BBP.

Gebeurt dat niet, dan loopt zowel de economie in de Verenigde Staten als de dollar gevaar. Fiscaal gezien bevindt de regering van president Obama zich volgens Buffett op onbekend terrein. De overheid heeft er weliswaar goed aan gedaan om het financieel systeem te redden, maar de enorme kapitaalinjectie die in het systeem werd gepompt dreigt nu vervelende neveneffecten te gaan krijgen. Die zijn momenteel weliswaar nog niet zichtbaar, maar gaan hoe dan ook vroeg of laat gaan opduiken. De dreiging die er van uitgaat kan even groot zijn als die van de financiële crisis zelf. Het deficiet op de VS-begroting zal dit jaar 13% van het BBP bedragen, de nettoschuld 56% van het BBP.