Op pagina 21 van zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway stelt 'het orakel van Omaha' dat de problemen met de pensioenen van zowat alle overheden in versneld tempo toenemen. Die overheden hebben beloftes gedaan die ze in geen enkel geval kunnen waarmaken.

De door Warren Buffett geciteerde problemen hebben op de eerste plaats natuurlijk betrekking op de Verenigde Staten, maar de situatie voor Europa ziet er niet veel beter uit. Ook hier hebben de overheden beloftes gedaan die ze op termijn niet zullen kunnen inlossen. De problemen met pensioenen zullen ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan in volle hevigheid toeslaan.

Op pagina 21 van zijn jaarlijkse brief aan de aandeelhouders van Berkshire Hathaway stelt 'het orakel van Omaha' dat de problemen met de pensioenen van zowat alle overheden in versneld tempo toenemen. Die overheden hebben beloftes gedaan die ze in geen enkel geval kunnen waarmaken. De door Warren Buffett geciteerde problemen hebben op de eerste plaats natuurlijk betrekking op de Verenigde Staten, maar de situatie voor Europa ziet er niet veel beter uit. Ook hier hebben de overheden beloftes gedaan die ze op termijn niet zullen kunnen inlossen. De problemen met pensioenen zullen ook aan deze kant van de Atlantische Oceaan in volle hevigheid toeslaan.