Traditioneel hebben verzekeraars veel obligaties in portefeuille. Momenteel profiteren ze nog van de hogere rentevoeten die in het verleden op deze obligaties werden geplakt, maar daar komt in de toekomst verandering in. De rente is inderdaad fors gedaald, nieuwe obligaties leveren nog nauwelijks iets op.

De rendementen op de portefeuilles van de verzekeraars zullen dus onder druk komen te staan en daar zal voorlopig geen verandering in komen.

Buffett sluit niet uit dat de rente nog jarenlang laag kan blijven, wat problemen kan opleveren voor sommige verzekeringsmaatschappijen.

Traditioneel hebben verzekeraars veel obligaties in portefeuille. Momenteel profiteren ze nog van de hogere rentevoeten die in het verleden op deze obligaties werden geplakt, maar daar komt in de toekomst verandering in. De rente is inderdaad fors gedaald, nieuwe obligaties leveren nog nauwelijks iets op. De rendementen op de portefeuilles van de verzekeraars zullen dus onder druk komen te staan en daar zal voorlopig geen verandering in komen. Buffett sluit niet uit dat de rente nog jarenlang laag kan blijven, wat problemen kan opleveren voor sommige verzekeringsmaatschappijen.