Voor obligaties met een tweejarige looptijd van Berkshire Hathaway moet momenteel 3,50 basispunten minder worden betaald dan voor US Treasuries oftewel Amerikaans staatsobligaties.

Ook obligaties uitgegeven door Procter & Gamble, Johnson & Johnson en Lowe's leveren momenteel minder rendement op dan obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid.

Jack Malvey, de voormalige specialist vastrentend bij Lehman Brothers, merkt op dat dergelijke situatie op de obligatiemarkten eerder zeldzaam is. Sinds de start van 2009 heeft de Amerikaanse overheid al voor een bedrag van 2590 miljard dollar aan staatsobligaties uitgegeven.

Daardoor is er bij wijze van spreken een soort overaanbod aan Amerikaanse staatsobligaties ontstaan op een moment dat het tekort op de begroting in de Verenigde Staten is opgelopen tot 10% van het BBP, wat een record is sinds de Tweede Wereldoorlog.

Traditioneel moet er meer rendement worden betaald op bedrijfs- in plaats van op staatsobligaties. Die verhouding is echter verstoord wanneer Moody's Investors Service voorspelde dat de Verenigde Staten een groter percentage van hun inkomsten uitgeven dan eender welk land, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.

Voor obligaties met een tweejarige looptijd van Berkshire Hathaway moet momenteel 3,50 basispunten minder worden betaald dan voor US Treasuries oftewel Amerikaans staatsobligaties. Ook obligaties uitgegeven door Procter & Gamble, Johnson & Johnson en Lowe's leveren momenteel minder rendement op dan obligaties uitgegeven door de Amerikaanse overheid. Jack Malvey, de voormalige specialist vastrentend bij Lehman Brothers, merkt op dat dergelijke situatie op de obligatiemarkten eerder zeldzaam is. Sinds de start van 2009 heeft de Amerikaanse overheid al voor een bedrag van 2590 miljard dollar aan staatsobligaties uitgegeven. Daardoor is er bij wijze van spreken een soort overaanbod aan Amerikaanse staatsobligaties ontstaan op een moment dat het tekort op de begroting in de Verenigde Staten is opgelopen tot 10% van het BBP, wat een record is sinds de Tweede Wereldoorlog. Traditioneel moet er meer rendement worden betaald op bedrijfs- in plaats van op staatsobligaties. Die verhouding is echter verstoord wanneer Moody's Investors Service voorspelde dat de Verenigde Staten een groter percentage van hun inkomsten uitgeven dan eender welk land, met uitzondering van het Verenigd Koninkrijk.