In tegenstelling tot China en de Verenigde Staten waar de dienstverlening door 4 of 5 operatoren gebeurd (met een systeem van vergunningen en een geharmoniseerde wetgeving), telt Europa bijna 200 operatoren en een groot aantal wettelijke beperkingen.

Bezorgd over het concurrentievermogen en het behoud van haar "kampioenen" stelde de Europese Commissie in september vorig jaar (het Europees Parlement zal eind mei beslissen mei) een reeks maatregelen voor om de groei van de telecomsector te bevorderen.

Er wordt onder meer gemikt "op een vereenvoudiging van de regelgeving om de bedrijven in de sector aan te zetten meer te investeren en hun activiteiten uit te breiden buiten de eigen landsgrenzen".

De harmonisering van de regelgeving op Europees vlak gaat onvermijdelijk tot een consolidatiebeweging in de telecomsector leiden.

En dit vertaalt zich in een speculatieve premie die op de sector gekleefd wordt : de sterke koersstijgingen van de telecomaandelen sinds september vorig jaar ging gepaard met een hogere waarderingsratios zonder dat de perspectieven verbeterden. Delaunay heeft een advies houden voor het aandeel.

In tegenstelling tot China en de Verenigde Staten waar de dienstverlening door 4 of 5 operatoren gebeurd (met een systeem van vergunningen en een geharmoniseerde wetgeving), telt Europa bijna 200 operatoren en een groot aantal wettelijke beperkingen. Bezorgd over het concurrentievermogen en het behoud van haar "kampioenen" stelde de Europese Commissie in september vorig jaar (het Europees Parlement zal eind mei beslissen mei) een reeks maatregelen voor om de groei van de telecomsector te bevorderen. Er wordt onder meer gemikt "op een vereenvoudiging van de regelgeving om de bedrijven in de sector aan te zetten meer te investeren en hun activiteiten uit te breiden buiten de eigen landsgrenzen". De harmonisering van de regelgeving op Europees vlak gaat onvermijdelijk tot een consolidatiebeweging in de telecomsector leiden. En dit vertaalt zich in een speculatieve premie die op de sector gekleefd wordt : de sterke koersstijgingen van de telecomaandelen sinds september vorig jaar ging gepaard met een hogere waarderingsratios zonder dat de perspectieven verbeterden. Delaunay heeft een advies houden voor het aandeel.