Wie een fonds koopt, betaalt niet alleen eenmalige instapkosten (doorgaans 2 à 3%), maar ook elk jaar beheerkosten. Die beheerkosten liggen gemiddeld rond 1,5 procent. Bij obligatiefondsen is dat gemiddeld 0,8 à 1 procent, terwijl bij gemengde en aandelenfondsen de jaarlijkse beheerkosten rond 1,5 procent of h...

Wie een fonds koopt, betaalt niet alleen eenmalige instapkosten (doorgaans 2 à 3%), maar ook elk jaar beheerkosten. Die beheerkosten liggen gemiddeld rond 1,5 procent. Bij obligatiefondsen is dat gemiddeld 0,8 à 1 procent, terwijl bij gemengde en aandelenfondsen de jaarlijkse beheerkosten rond 1,5 procent of hoger liggen.De beheerkosten moet je niet betalen op het ogenblik van de aankoop van het fonds of ook niet jaarlijks op een bepaald tijdstip. Ze worden systematisch afgeboekt van de inventariswaarde van je fonds, zodat je het eigenlijk niet merkt. De inventariswaarde die dus gepubliceerd wordt, houdt dus al rekening met die kosten.In de praktijk merken we dat sommige fondsen beheerkosten van 2,5 procent hebben, terwijl er ook indexfondsen zijn die een slechts beheerkosten van 0,07 procent per jaar aanrekenen. Het is logisch dat bij een actief beheerd fonds de kosten een stuk hoger liggen dan bij een gewone tracker (indexfonds), die een index volgt. De fondsbeheerder moet bij een actief fonds heel wat moeite doen om op zoek te gaan naar activa die het vermoedelijk beter zullen doen dan de makt in zijn geheel. Check de prestatiesMaar kosten knagen altijd aan je rendement. Wie een actief fonds koopt met relatief hoge beheerkosten, moet zich daarom altijd de vraag stellen of die kosten wel voldoende gecompenseerd worden door het rendement dat dat fonds haalt boven het marktgemiddelde. Is dat niet het geval, dan zijn de kosten onverantwoord. Bovendien zijn de prestaties in het verleden ook slechts een indicatie en geen zekerheid.