Wie een fonds koopt, betaalt niet alleen eenmalige instapkosten (doorgaans 2 à 3%), maar ook elk jaar beheerkosten. Die beheerkosten liggen gemiddeld rond 1,5 procent. Bij obligatiefondsen is dat gemiddeld 0,8 à 1 procent, terwijl bij gemengde en aandelenfondsen de jaarlijkse beheerkosten rond 1,5 procent of h...