Bij de verkoop van een beleggingsfonds betaal je een meerwaardebelasting op het vastrentende gedeelte. Dat betekent dat je bank op de volledige meerwaarde van een obligatiefonds een vast percentage inhoudt. Momenteel bedraagt de belasting 25 procent, maar in het kader van de tax shift wordt die mogelijk opgetrokken tot 27 procent.

Verkoop je een gemengd fonds dat slechts gedeeltelijk in obligaties belegt? In dat geval wordt enkel de meerwaarde die voortkomt uit dit vastrentende gedeelte belast bij verkoop. Op het gedeelte dat belegt in aandelen, is geen meerwaardebelasting verschuldigd. Ter info: de meerwaarde bij verkoop van zuivere aandelenfondsen is sowieso onbelast.

Europees paspoort

Geldt de meerwaardebelasting voor elk gemengd fonds? Neen. Alleen fondsen die voor minstens een kwart in vastrentende effecten beleggen, worden getroffen. In het verleden beperkte de belasting zich overigens enkel tot fondsen met een zogenaamd Europees paspoort. Dat is een soort vergunning om het fonds in Europa te mogen verspreiden.

Er bestaan in ons land echter ook fondsen zonder Europees paspoort. Die zijn specifiek bedoeld voor de verkoop op de Belgische markt. Sinds 1 juli 2013 is de meerwaardebelasting ook van toepassing bij de verkoop van fondsen zonder zo'n Europees paspoort. De invoering gebeurde bovendien met terugwerkende kracht.

Wat betekent dit concreet?

Voor beleggingsfondsen met een Europees paspoort wordt de meerwaardebelasting berekend vanaf ten vroegste 1 juli 2005, of vanaf de latere datum van de aankoop. Voor beleggingsfondsen zonder Europees paspoort is dat op zijn vroegst 1 juli 2008.

Stel, je hebt in 2006 een obligatiefonds zonder paspoort gekocht aan 250 euro. Vandaag verkoop je het opnieuw aan 300 euro. In dat geval wordt gekeken naar de waarde op 1 juli 2008. Was die toen - in volle financiële crisis - gedaald tot bijvoorbeeld 200 euro, dan betaal je nu een belasting op (een fictieve meerwaarde van) 100 euro in plaats van op 50 euro.

Terugvorderen bij de fiscus

Weet wel dat je de werkelijke waarde bij aankoop mag hanteren om de meerwaarde te berekenen, indien die voordeliger is. De te veel betaalde belasting moet je dan wel zelf terugvorderen bij de fiscus via een bezwaarschrift. Mogelijk rekent je bank ook kosten aan voor het verzamelen van de nodige officiële bewijsstukken.

Bij de verkoop van een beleggingsfonds betaal je een meerwaardebelasting op het vastrentende gedeelte. Dat betekent dat je bank op de volledige meerwaarde van een obligatiefonds een vast percentage inhoudt. Momenteel bedraagt de belasting 25 procent, maar in het kader van de tax shift wordt die mogelijk opgetrokken tot 27 procent. Verkoop je een gemengd fonds dat slechts gedeeltelijk in obligaties belegt? In dat geval wordt enkel de meerwaarde die voortkomt uit dit vastrentende gedeelte belast bij verkoop. Op het gedeelte dat belegt in aandelen, is geen meerwaardebelasting verschuldigd. Ter info: de meerwaarde bij verkoop van zuivere aandelenfondsen is sowieso onbelast. Geldt de meerwaardebelasting voor elk gemengd fonds? Neen. Alleen fondsen die voor minstens een kwart in vastrentende effecten beleggen, worden getroffen. In het verleden beperkte de belasting zich overigens enkel tot fondsen met een zogenaamd Europees paspoort. Dat is een soort vergunning om het fonds in Europa te mogen verspreiden. Er bestaan in ons land echter ook fondsen zonder Europees paspoort. Die zijn specifiek bedoeld voor de verkoop op de Belgische markt. Sinds 1 juli 2013 is de meerwaardebelasting ook van toepassing bij de verkoop van fondsen zonder zo'n Europees paspoort. De invoering gebeurde bovendien met terugwerkende kracht. Voor beleggingsfondsen met een Europees paspoort wordt de meerwaardebelasting berekend vanaf ten vroegste 1 juli 2005, of vanaf de latere datum van de aankoop. Voor beleggingsfondsen zonder Europees paspoort is dat op zijn vroegst 1 juli 2008. Stel, je hebt in 2006 een obligatiefonds zonder paspoort gekocht aan 250 euro. Vandaag verkoop je het opnieuw aan 300 euro. In dat geval wordt gekeken naar de waarde op 1 juli 2008. Was die toen - in volle financiële crisis - gedaald tot bijvoorbeeld 200 euro, dan betaal je nu een belasting op (een fictieve meerwaarde van) 100 euro in plaats van op 50 euro. Terugvorderen bij de fiscus Weet wel dat je de werkelijke waarde bij aankoop mag hanteren om de meerwaarde te berekenen, indien die voordeliger is. De te veel betaalde belasting moet je dan wel zelf terugvorderen bij de fiscus via een bezwaarschrift. Mogelijk rekent je bank ook kosten aan voor het verzamelen van de nodige officiële bewijsstukken.