Wanneer gaat de strijd om de eurobonds losbarsten?, vraagt men zich af. Het staat namelijk nu al als een paal boven water dat die 'Europese obligaties' er niet zonder slag of stoot gaan komen.

Vooral de landen uit Noord-Europa hebben er weinig zin in. Dat is begrijpelijk ook, want zij zullen automatisch een hogere rente moeten betalen op hun obligaties. De discussie over de e-bonds kan dus hoog gaan oplaaien.

Wanneer gaat de strijd om de eurobonds losbarsten?, vraagt men zich af. Het staat namelijk nu al als een paal boven water dat die 'Europese obligaties' er niet zonder slag of stoot gaan komen. Vooral de landen uit Noord-Europa hebben er weinig zin in. Dat is begrijpelijk ook, want zij zullen automatisch een hogere rente moeten betalen op hun obligaties. De discussie over de e-bonds kan dus hoog gaan oplaaien.