De consumentenbestedingen van de Amerikanen zijn in januari toegenomen met 0,50%, maar daar stond tegenover dat de persoonlijke inkomsten van de Amerikanen amper zijn toegenomen.

In januari werd een stijging van die inkomsten met maar 0,10% opgetekend. Dat is geen goed nieuws, want daardoor is er minder geld beschikbaar om te consumeren. Op termijn kan de economische groei zo gaan afnemen.

De consumentenbestedingen van de Amerikanen zijn in januari toegenomen met 0,50%, maar daar stond tegenover dat de persoonlijke inkomsten van de Amerikanen amper zijn toegenomen. In januari werd een stijging van die inkomsten met maar 0,10% opgetekend. Dat is geen goed nieuws, want daardoor is er minder geld beschikbaar om te consumeren. Op termijn kan de economische groei zo gaan afnemen.