Aanleiding voor de koersdaling is de verlaging van de bias door S&P 500 voor langlopend Amerikaans schatkistpapier. Die bias staat nu op negatief, waardoor de kansen op een ratingverlaging zijn toegenomen.

De huidige rating AAA/A-1+ blijft echter gehandhaafd. Volgens Standard & Poor's is de Amerikaanse economie nog steeds flexibel genoeg, maar het oplopende begrotingstekort baart wel zorgen.

Aanleiding voor de koersdaling is de verlaging van de bias door S&P 500 voor langlopend Amerikaans schatkistpapier. Die bias staat nu op negatief, waardoor de kansen op een ratingverlaging zijn toegenomen. De huidige rating AAA/A-1+ blijft echter gehandhaafd. Volgens Standard & Poor's is de Amerikaanse economie nog steeds flexibel genoeg, maar het oplopende begrotingstekort baart wel zorgen.