Een intraday verlies van ruim 2% werd bij een slotkoers op 263,43 omgezet in een winst van 1,06%. De AEX gedraagt zich kranig, maar de vraag is voor hoelang. De koerstoppen van begin dit jaar op 263,95 en 271,91 zijn nog altijd muren die overwonnen moeten worden.

Naar verwachting van Theodoor Gilissen Bankiers zal dit vroeg of later dit jaar lukken en de weg vrij maken naar hogere niveaus.
Voordat het zover is, dwingt de negatieve divergentie in de relatieve sterkte index op dit moment tot enige voorzichtigheid. De negatieve divergentie signaleert verlies aan momentum.

De uitkomst is dan ook niet zelden stilstand gevolgd door een terugval. In de komende tijd zijn beperkte winstnemingen te verwachten bij indexstanden tussen 264 en 272.

Een en ander resulteert vermoedelijk in een tradingrange, waarbij de onderkant wordt ingeschat tussen 245 en 247. In die situatie doen zich volgens Theodoor Gilissen Bankiers nieuwe (betere) instapmomenten voor om te anticiperen op een verwacht herstel dit jaar naar 300 (of hoger).

Een intraday verlies van ruim 2% werd bij een slotkoers op 263,43 omgezet in een winst van 1,06%. De AEX gedraagt zich kranig, maar de vraag is voor hoelang. De koerstoppen van begin dit jaar op 263,95 en 271,91 zijn nog altijd muren die overwonnen moeten worden. Naar verwachting van Theodoor Gilissen Bankiers zal dit vroeg of later dit jaar lukken en de weg vrij maken naar hogere niveaus. Voordat het zover is, dwingt de negatieve divergentie in de relatieve sterkte index op dit moment tot enige voorzichtigheid. De negatieve divergentie signaleert verlies aan momentum.De uitkomst is dan ook niet zelden stilstand gevolgd door een terugval. In de komende tijd zijn beperkte winstnemingen te verwachten bij indexstanden tussen 264 en 272. Een en ander resulteert vermoedelijk in een tradingrange, waarbij de onderkant wordt ingeschat tussen 245 en 247. In die situatie doen zich volgens Theodoor Gilissen Bankiers nieuwe (betere) instapmomenten voor om te anticiperen op een verwacht herstel dit jaar naar 300 (of hoger).