De situatie is volgens ABN Amro zo fragiel omdat marktzorgen over enig perifeer euroland een 'self-fulfilling prophecy' kan gaan worden, aangezien een scherpe stijging van het obligatierendement uiteindelijk gaan leiden tot hogere leenkosten en stijgende overheidsschuld, als er geen budgettaire maatregelen worden getroffen.

Verder hebben banken in de eurozone significante blootstellingen aan de perifere landen zodat het besmettingsgevaar en kans op paniek groot is zolang de overheden geen financieel vangnet aanleggen.

Een van de aanleidingen van de recente zorgen is volgens ABN Amro dat de landen uit de eurozone ook obligatiehouders willen laten meebetalen aan de crisis.

Het uitgangspunt van de bank is dat een vangnet zal blijven bestaan in de aankomende jaren en dat geen enkel perifeer land in gebreke zal blijven gezien de risico's die dat zou opleveren voor het financiële systeem.

De situatie is volgens ABN Amro zo fragiel omdat marktzorgen over enig perifeer euroland een 'self-fulfilling prophecy' kan gaan worden, aangezien een scherpe stijging van het obligatierendement uiteindelijk gaan leiden tot hogere leenkosten en stijgende overheidsschuld, als er geen budgettaire maatregelen worden getroffen. Verder hebben banken in de eurozone significante blootstellingen aan de perifere landen zodat het besmettingsgevaar en kans op paniek groot is zolang de overheden geen financieel vangnet aanleggen. Een van de aanleidingen van de recente zorgen is volgens ABN Amro dat de landen uit de eurozone ook obligatiehouders willen laten meebetalen aan de crisis. Het uitgangspunt van de bank is dat een vangnet zal blijven bestaan in de aankomende jaren en dat geen enkel perifeer land in gebreke zal blijven gezien de risico's die dat zou opleveren voor het financiële systeem.