Omwille van het uitgesproken pessimistische sentiment voor grondstoffen op basis van de maandelijkse Global Fund Manager Survey verdient deze markt wel opvolging: de voorkeur van volgens Leleux gaat nu naar de olieprijstracker uit.

De goudtracker wordt enkel gekocht bij een opwaartse uitbraak uit zijn horizontaal consolidatiepatroon.