Gisteren organiseerde WDP, voluit Warehouses De Pauw, zijn tweejaarlijkse 'investor day'. Centraal stonden de bouwwerven en nieuwe acquisities. Al die investeringen kaderen in het groeiplan 2013/16. Het objectief is om in die vier jaar het courant (uitkeerbaar) resultaat met 20 tot 25 procent te laten toenemen tot 4,40 à 4,60 euro per aandeel. Hiervoor moet de vastgoedportefeuille met 50 procent of 600 miljoen euro groeien. WDP zit op het juiste spoor: vandaag is al twee derde van die aangroei geïdentificeerd.

Beleggers stellen zich regelmatig vragen over de waardering van het aandeel, omdat het met een premie van 75 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde noteert. Hoe kan die hoge waardering verrechtvaardigd worden?

1. Sterke groei

WDP is een sterke groeier. In de periode 2009/13 steeg de courante winst per aandeel met 22 procent. Voor de periode 2013/16 wordt een groei van 20 procent vooropgesteld.

2. Hoog dividendrendement

Het netto dividendrendement van WDP bedraagt 4,6 procent en is hoger dan het gemiddelde dividendrendement van de Belgische vastgoedbevaks (4,1 procent).

3. Stijgend dividend

Dankzij de groei van de winst stijgt het dividend regelmatig. Minimaal 80 procent van de courante winst moet immers uitgekeerd worden. In de periode 2009/13 steeg het bruto-dividend 10 procent, iets minder dan het courante resultaat omdat WDP meer winst wil reserveren voor zijn groei-investeringen.

4. Hoog rendement op eigen vermogen

WDP realiseert het hoogste rendement op eigen vermogen onder de Belgische vastgoedbevaks. Dat is mogelijk omdat logistiek vastgoed op zich een hoger rendement oplevert dan winkel- of residentieel vastgoed. En daar komt nog de impact van de schuldhefboom bij. WDP koopt vastgoed met een rendement van 7,5 tot 8 procent en financiert dat deels met schulden waarop het een rente van 3,6 procent betaalt.

5. Relatief lage uitkeringsratio

WDP keert slechts 81 procent van zijn courant resultaat uit onder de vorm van een dividend in aandelen waarop we een kleine korting krijgen, terwijl de 19 procent niet uitgekeerde winst herbelegd wordt in het bedrijf aan ongeveer 10 procent (het rendement op eigen vermogen waarvan eerder sprake).

6. Relatief goedkope waardering

WDP noteert aan ongeveer 13,8 keer de courante winst, wat minder is dan het gemiddelde van 16,9 van de Belgische vastgoedbevaks. (GDM)

Gisteren organiseerde WDP, voluit Warehouses De Pauw, zijn tweejaarlijkse 'investor day'. Centraal stonden de bouwwerven en nieuwe acquisities. Al die investeringen kaderen in het groeiplan 2013/16. Het objectief is om in die vier jaar het courant (uitkeerbaar) resultaat met 20 tot 25 procent te laten toenemen tot 4,40 à 4,60 euro per aandeel. Hiervoor moet de vastgoedportefeuille met 50 procent of 600 miljoen euro groeien. WDP zit op het juiste spoor: vandaag is al twee derde van die aangroei geïdentificeerd.Beleggers stellen zich regelmatig vragen over de waardering van het aandeel, omdat het met een premie van 75 procent ten opzichte van de intrinsieke waarde noteert. Hoe kan die hoge waardering verrechtvaardigd worden?WDP is een sterke groeier. In de periode 2009/13 steeg de courante winst per aandeel met 22 procent. Voor de periode 2013/16 wordt een groei van 20 procent vooropgesteld.Het netto dividendrendement van WDP bedraagt 4,6 procent en is hoger dan het gemiddelde dividendrendement van de Belgische vastgoedbevaks (4,1 procent).Dankzij de groei van de winst stijgt het dividend regelmatig. Minimaal 80 procent van de courante winst moet immers uitgekeerd worden. In de periode 2009/13 steeg het bruto-dividend 10 procent, iets minder dan het courante resultaat omdat WDP meer winst wil reserveren voor zijn groei-investeringen.WDP realiseert het hoogste rendement op eigen vermogen onder de Belgische vastgoedbevaks. Dat is mogelijk omdat logistiek vastgoed op zich een hoger rendement oplevert dan winkel- of residentieel vastgoed. En daar komt nog de impact van de schuldhefboom bij. WDP koopt vastgoed met een rendement van 7,5 tot 8 procent en financiert dat deels met schulden waarop het een rente van 3,6 procent betaalt.WDP keert slechts 81 procent van zijn courant resultaat uit onder de vorm van een dividend in aandelen waarop we een kleine korting krijgen, terwijl de 19 procent niet uitgekeerde winst herbelegd wordt in het bedrijf aan ongeveer 10 procent (het rendement op eigen vermogen waarvan eerder sprake).WDP noteert aan ongeveer 13,8 keer de courante winst, wat minder is dan het gemiddelde van 16,9 van de Belgische vastgoedbevaks. (GDM)