Maar niet alleen in Europa stuit Uber op heel wat weerstand. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse centrale bank ook al niet veel zin om Uber supergroot te zien worden. In dit geval speelt niet zozeer de factor inflatie een rol, als wel de evolutie van de inflatie.

De FED wil, zoals de andere centrale banken inflatie, en de opkomst van Uber werkt die niet bepaald in de hand. Integendeel zelfs, het goedkoper worden van producten en diensten heeft een duidelijk deflatoir effect. Dat is meteen ook de reden waarom Uber ook in de VS op zoveel weerstand mag rekenen.

Maar niet alleen in Europa stuit Uber op heel wat weerstand. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse centrale bank ook al niet veel zin om Uber supergroot te zien worden. In dit geval speelt niet zozeer de factor inflatie een rol, als wel de evolutie van de inflatie. De FED wil, zoals de andere centrale banken inflatie, en de opkomst van Uber werkt die niet bepaald in de hand. Integendeel zelfs, het goedkoper worden van producten en diensten heeft een duidelijk deflatoir effect. Dat is meteen ook de reden waarom Uber ook in de VS op zoveel weerstand mag rekenen.