Tak 21-beleggingen

Via een tak 21 beleg je kapitaal in een verzekeringscontract. De premies leveren geen fiscaal voordeel op, maar je hebt wel een vast rendement, plus een eventuele bonus in de vorm van een winstdeelneming.

Er zijn ook tak 21-contracten zonder gewaarborgd rendement, met enkel een winstdeelneming - de zogenoemde 0 procent-contracten. In beide gevallen heb je hoe dan ook een kapitaalgarantie. De kapitalen en de afkoopwaarden van tak 21-verzekeringen blijven belastingvrij, op voorwaarde dat de looptijd langer is dan acht jaar en de uitkering gebeurt na acht jaar en een dag.

Ook als de polis voorziet in een overlijdensdekking van 130 procent van de gestorte premies en de verzekerde tegelijk de begunstigde bij leven is, zijn de kapitalen en de afkoopwaarden belastingvrij.

Op de gestorte premies moet een verzekeringsbelasting van 2 procent worden betaald en de premies worden vaak ook afgeroomd door instapkosten. Bij een uitkering binnen de acht jaar, ben je op de interesten een roerende voorheffing van 25 procent verschuldigd.

Tak 23-beleggingen

Via een tak 23 beleg je in een fonds in de vorm van een levensverzekeringscontract. Meestal zijn het klassieke, open fondsen zonder vervaldag - bijvoorbeeld aandelen- en obligatiefondsen - waarvan het rendement niet op voorhand bekend is.

Maar je kunt via een tak 23 ook investeren in een gesloten fonds dat belegt in obligaties en een vaste einddatum heeft. De jaarlijkse opbrengsten worden gekapitaliseerd en via een eenmalige coupon uitgekeerd op de eindvervaldag. Je hebt dus een morele garantie op een minimumrendement dat je ontvangt boven op je netto belegd kapitaal, na aftrek van de kosten.

Als op de einddatum bepaalde voorwaarden zijn vervuld - de langetermijnrente moet bijvoorbeeld een bepaald niveau bereiken - kan het rendement hoger uitvallen. Op de gestorte premies worden een verzekeringsbelasting van 2 procent en eventuele instapkosten ingehouden.

Het rendement is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Bij een tak 23 gekoppeld aan een gesloten fonds geldt wel een voorwaarde voor die belastingvrijstelling. Op de uitgekeerde meerwaarde is geen roerende voorheffing verschuldigd als de reserve van de tak 23 minstens acht jaar en een dag na de storting van de premie wordt uitgekeerd. Gebeurt dat vroeger, dan is de meerwaarde onderworpen aan 25 procent belasting. (JS)

Via een tak 21 beleg je kapitaal in een verzekeringscontract. De premies leveren geen fiscaal voordeel op, maar je hebt wel een vast rendement, plus een eventuele bonus in de vorm van een winstdeelneming. Er zijn ook tak 21-contracten zonder gewaarborgd rendement, met enkel een winstdeelneming - de zogenoemde 0 procent-contracten. In beide gevallen heb je hoe dan ook een kapitaalgarantie. De kapitalen en de afkoopwaarden van tak 21-verzekeringen blijven belastingvrij, op voorwaarde dat de looptijd langer is dan acht jaar en de uitkering gebeurt na acht jaar en een dag. Op de gestorte premies moet een verzekeringsbelasting van 2 procent worden betaald en de premies worden vaak ook afgeroomd door instapkosten. Bij een uitkering binnen de acht jaar, ben je op de interesten een roerende voorheffing van 25 procent verschuldigd.Via een tak 23 beleg je in een fonds in de vorm van een levensverzekeringscontract. Meestal zijn het klassieke, open fondsen zonder vervaldag - bijvoorbeeld aandelen- en obligatiefondsen - waarvan het rendement niet op voorhand bekend is. Maar je kunt via een tak 23 ook investeren in een gesloten fonds dat belegt in obligaties en een vaste einddatum heeft. De jaarlijkse opbrengsten worden gekapitaliseerd en via een eenmalige coupon uitgekeerd op de eindvervaldag. Je hebt dus een morele garantie op een minimumrendement dat je ontvangt boven op je netto belegd kapitaal, na aftrek van de kosten.Het rendement is niet onderworpen aan roerende voorheffing. Bij een tak 23 gekoppeld aan een gesloten fonds geldt wel een voorwaarde voor die belastingvrijstelling. Op de uitgekeerde meerwaarde is geen roerende voorheffing verschuldigd als de reserve van de tak 23 minstens acht jaar en een dag na de storting van de premie wordt uitgekeerd. Gebeurt dat vroeger, dan is de meerwaarde onderworpen aan 25 procent belasting. (JS)