De dalende tendens sinds de top in het voorjaar 2011 bracht de prijs van het bekendste edelmetaal ruim 45% lager in de buurt van 1050 USD per ounce. Maar intussen staan we in korte tijd terug zowat 20% hoger.
...