Brazilië stond de jongste jaren zeker niet alleen met groeikrampen, zo leert ons de relatieve prestatie van de groeilanden ten opzichte van de markten wereldwijd. Die was ronduit dramatisch de afgelopen vijf jaar. In dat lustrum presteerde de MSCI Emerging Markets liefst 58 procent zwakker dan de MSCI World,een in historisch perspectief zelden geziene omvang van 'underperformance'.
...

Brazilië stond de jongste jaren zeker niet alleen met groeikrampen, zo leert ons de relatieve prestatie van de groeilanden ten opzichte van de markten wereldwijd. Die was ronduit dramatisch de afgelopen vijf jaar. In dat lustrum presteerde de MSCI Emerging Markets liefst 58 procent zwakker dan de MSCI World,een in historisch perspectief zelden geziene omvang van 'underperformance'.Eigenlijk presteren de beurzen van de opkomende landen al sinds 2007 slechter dan de wereldindex, die gedomineerd wordt door de 'mature' westerse aandelenmarkten. Ongewoon is dat niet. Als we de voorbije kwarteeuw analyseren, dan zien we een mooie afwisseling van beter en zwakker presteren. Het eerste gouden tijdperk van beleggen in de groeilanden was de periode 1989-1994. Daarna namen de westerse beurzen (TMT-periode) het over. Een tweede sterke periode voor de groeimarkten kwam in 2003-2007, vooral dankzij China en grondstoffen. Sinds 2007 blijven de beurzen van de emerging marketsdus weer duidelijk achter. Maar over de afgelopen twaalf maanden bedroeg het verschil nog amper 4 procent, omdat er sinds het jaarbegin toch sprake lijkt van een ommekeer. Sinds begin 2016 presteren de opkomende markten 7 procent beter dan de wereldindex.De zwakte van de opkomende markten is uiteraard niet los te zien van de forse daling van de grondstoffenprijzen. De betere prestatie van de MSCI Emerging Markets ten opzichte van de MSCI World is dan ook mede te danken aan een herstel van de olie- en andere grondstoffenprijzen.Laten we duidelijk zijn, een no-brainer wordt het niet meer. Maar er zijn toch signalen die aangeven dat de opkomende markten de komende jaren weer een aantrekkelijke beleggingsregio kunnen worden en de fakkel van de mature markten weer overnemen.Ten eerste duiken hausses doorgaans op bij een negatief sentiment. Ook nu is de euforie over de groeilanden weg en heerst er veeleer een crisissfeer.Ten tweede zijn de groeilanden sterk onderwogen. Het aandeel van de beurzen van de opkomende markten in de wereldbeurskapitalisatie is teruggevallen tot onder 20 procent. In de MSCI World ging het zelfs richting 10 procent. Nochtans blijft het aandeel van de groeilanden in de wereldeconomie toenemen. De opkomende economieën maken nu zo'n 60 procent van het wereld-bbp uit.Ten derde, samenhangend met het eerste en het tweede argmument, zijn de groeilanden erg aantrekkelijk gewaardeerd. De gemiddelde verwachte koerswinstverhouding voor 2016 bedraagt 12,5, tegenover 17 voor de wereldindex.Ten vierde zien we een verbeterd technisch beeld. Het beeld voor de opkomende markten verbetert eindelijk, zodat we hier wel kansen zien richting 2017 en wellicht nog langer.Wie wil inspelen op de terugkerende interesse voor de groeimarkten, kan dat doen door te beleggen in de tracker iShares MSCI Emerging Markets ETF (37,2 dollar; ticker EEM; notering op NYSE met ISIN-code US4642872349). De tracker volgt mede de gewichten van de belangrijkste opkomende markten (21% China, 14% Zuid-Korea, 12% Taiwan, 9% India, 7% Brazilië en Zuid-Afrika, 4% Mexico en Rusland, ...) en is voor 99 procent belegd in aandelen uit de groeilanden.