Uiteindelijk zijn er drie factoren verantwoordelijk voor deze wanprestatie van de goudmijnaandelen. Op de eerste plaats boezemen de relatief geringe investeringen van de mijngroepen de beleggers weinig vertrouwen in. Anderzijds vinden er relatief gezien ook weinig fusies en overnames plaats.

Ook dat zorgt voor een sfeertje van wantrouwen. Daarnaast spelen ook de hoge kosten voor het exploiteren van mijnen een rol in het verhaal. Tenslotte zien de winstvooruitzichten voor de goudmijnen er allesbehalve denderend uit, terwijl ook een te gering gedeelte van de toekomstige productie is gehedged.

Uiteindelijk zijn er drie factoren verantwoordelijk voor deze wanprestatie van de goudmijnaandelen. Op de eerste plaats boezemen de relatief geringe investeringen van de mijngroepen de beleggers weinig vertrouwen in. Anderzijds vinden er relatief gezien ook weinig fusies en overnames plaats. Ook dat zorgt voor een sfeertje van wantrouwen. Daarnaast spelen ook de hoge kosten voor het exploiteren van mijnen een rol in het verhaal. Tenslotte zien de winstvooruitzichten voor de goudmijnen er allesbehalve denderend uit, terwijl ook een te gering gedeelte van de toekomstige productie is gehedged.