Al enkele maanden domineren de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten de actualiteit. Op de beurs hebben beleggers duidelijk te kennen gegeven wie de winnaar van die strijd is - toch op korte termijn. Terwijl fondsen belegd in grote Amerikaanse kapitalisaties met ruim 10 procent zijn gestegen sinds begin 2018, is het moeilijk een fonds met Chinese aandelen te vinden dat geen verlies heeft geleden.
...

Al enkele maanden domineren de oplopende handelsspanningen tussen China en de Verenigde Staten de actualiteit. Op de beurs hebben beleggers duidelijk te kennen gegeven wie de winnaar van die strijd is - toch op korte termijn. Terwijl fondsen belegd in grote Amerikaanse kapitalisaties met ruim 10 procent zijn gestegen sinds begin 2018, is het moeilijk een fonds met Chinese aandelen te vinden dat geen verlies heeft geleden. "De reactie van de markt heeft de Verenigde Staten aangewezen als winnaar van dit conflict", onderstreept Witold Bahrke, senior strateeg bij Nordea Asset Management. "Dat is niet echt verrassend: China heeft historisch gezien veel meer geprofiteerd van zijn capaciteit om naar Amerika te exporteren dan omgekeerd. Bovendien worden de Amerikaanse resultaten ondersteund door het Amerikaanse fiscale beleid en de lagere belastingen, daar waar de Chinese groei vertraagt door de verzwakte kredietmarkt." Hij verwacht ook geen verandering in de oriëntatie van de markten voor de rest van het jaar, aangezien het protectionistische beleid de populariteit van de Amerikaanse president alleen maar heeft doen toenemen. "China beschikt over minder troeven, met een groei die aan het vertragen is", zegt Witold Bahrke. "Er is weinig dat de Verenigde Staten ertoe zal kunnen bewegen het geweer van schouder te veranderen, terwijl China, met zijn kwetsbare economie, niet kan reageren op de Amerikaanse initiatieven." Bahrke meent dat de defensievere aandelen goed zullen blijven presteren in het tweede deel van 2018. Maar niet iedereen deelt het afwachtende standpunt van de strateeg van Nordea AM. Krishan Selva, client portfolio manager opkomende markten bij Columbia Threadneedle Investments, onderstreept dat een escalerende handelsoorlog voor niemand positief zal uitdraaien. "Een tegenreactie zal een impact hebben op de productie en de werkgelegenheid in de Verenigde Staten, met als gevolg een toename van de tegenstand tegen de maatregelen. De toename van de handelsspanningen vormt een risicofactor voor de waardering van de markten." Krishan Selva onderstreept ook dat China niet bij de pakken zal blijven zitten en snel zijn binnenlands beleid zal aanpassen. Een voorbeeld daarvan is de recente verlaging van de verplichte reserves voor de banken, "waardoor er automatisch 100 miljard dollar liquiditeiten zal worden geïnjecteerd in de Chinese economie. De regering beschikt nog over talrijke andere instrumenten om haar economie te ondersteunen in moeilijke tijden." De recente koersdalingen op de beurs waren een mooie kans voor beheerders om "aantrekkelijk gewaardeerde aandelen van hoge kwaliteit in te slaan", zegt Selva. Het Chinese banksysteem is een andere factor die soms voor terughoudendheid zorgt bij analisten en fondsbeheerders. Het is vaak bekritiseerd door zijn gebrek aan transparantie en zijn nauwe banden met de Chinese overheid. Nochtans is het beleid er na de financiële crisis vooral op gericht geweest de excessen te corrigeren, via een verstrenging van de regels en de bestrijding van instellingen die hadden geprofiteerd van de snelle groei van schaduwbankieren. Die instellingen zijn verplicht bijna 100 miljard dollar op te halen om hun eigen vermogen te versterken. "De Chinese autoriteiten streven de jongste jaren vooral naar een financieel systeem dat beter in staat is op een efficiënte manier geld uit te lenen aan de sectoren die er het meest behoefte aan hebben, en tegelijkertijd de beschikbaarheid van kredieten te verminderen voor sectoren die lijden aan overcapaciteit. Dat heeft de rentabiliteit van de bankensector verhoogd en de balans verbeterd", onderstreept Jacob Mitchell, CIO van Antipodes Global Investment Partners. "Bovendien hebben de grote Chinese banken de afgelopen vier jaar 1000 miljard dollar opzij gezet. Dat is 10 procent van het Chinese bruto binnenlands product (bbp), een niveau dat vergelijkbaar is met de provisies in de Verenigde Staten naar aanleiding van de financiële crisis."Die signalen tonen aan dat China vooruitgang blijft boeken op de wereldwijde financiële markten, met een banksysteem dat in grote mate gesaneerd is. Chinese obligaties zouden hun opwachting moeten maken in de grote internationale obligatie-indexen in 2019. Een ander paradepaardje van de Chinese staat is het initiatief One Belt One Road. Daarmee streeft het land naar een uitbreiding van zijn politieke invloedssfeer naar de hele Aziatische regio via handelsbetrekkingen. Voor de komende jaren zijn er gigantische investeringen gepland in regionale infrastructuur. Yerlan Syzdykov, head of emerging markets bij Amundi, onderstreept dat "de wereldwijde ambities van de Verenigde Staten sterk ter discussie staan door de houding van de Amerikaanse president tegenover de internationale handel. China blijft op zijn beurt hard werken aan de uitbreiding van zijn handelsgebieden en rekent erop te kunnen profiteren van de Amerikaanse houding om zijn invloedssfeer uit te breiden". Amundi is overigens van plan binnenkort een fonds te lanceren dat het mogelijk maakt in te zetten op dat thema.