De waarderingsniveaus (K/W's) zullen van doorslaggevend belang zijn: deze zijn de laatste maanden aanzienlijk verlaagd als gevolg van de hoge macro-economische onzekerheid en het systematische risico van de staatsschuldencrisis.

Een significante verbetering op dit vlak zou een daling van de momenteel historisch hoge risicopremies meebrengen.

Vanuit thematisch oogpunt geeft men volgens Edmond de Rothschild Asset Management op kortere termijn de voorkeur aan 'rendement' en 'flexibiliteit'.

De gezondheid en de vergrijzing van de bevolking evenals de infrastructuren lijken ons op de middellange/ lange termijn nog altijd veelbelovend.

De waarderingsniveaus (K/W's) zullen van doorslaggevend belang zijn: deze zijn de laatste maanden aanzienlijk verlaagd als gevolg van de hoge macro-economische onzekerheid en het systematische risico van de staatsschuldencrisis. Een significante verbetering op dit vlak zou een daling van de momenteel historisch hoge risicopremies meebrengen. Vanuit thematisch oogpunt geeft men volgens Edmond de Rothschild Asset Management op kortere termijn de voorkeur aan 'rendement' en 'flexibiliteit'. De gezondheid en de vergrijzing van de bevolking evenals de infrastructuren lijken ons op de middellange/ lange termijn nog altijd veelbelovend.