Bovendien is het aandeel van de financiële sector afgenomen. In de VS van ongeveer 20% in 2004 tot 16% nu, in Europa van 38% naar 22%. De financiële positie van niet financiële instellingen is daarbij sterker.

Een belangrijke voorwaarde voor oplopende koersen is volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarbij dat de onzekerheden rond het Midden-Oosten en de schuldenproblematiek niet verder oplopen en de olieprijs niet te scherp meer stijgt.

Bovendien is het aandeel van de financiële sector afgenomen. In de VS van ongeveer 20% in 2004 tot 16% nu, in Europa van 38% naar 22%. De financiële positie van niet financiële instellingen is daarbij sterker. Een belangrijke voorwaarde voor oplopende koersen is volgens Theodoor Gilissen Bankiers daarbij dat de onzekerheden rond het Midden-Oosten en de schuldenproblematiek niet verder oplopen en de olieprijs niet te scherp meer stijgt.