Beleggen in Amerikaanse technologiewaarden is de voorbije vijf jaar een zeer succesvolle strategie gebleken, dankzij de opkomst van nieuwe wereldspelers die bijna over een monopolie beschikken. In de schaduw van die groeibedrijven zijn waardestrategieën sterk achtergebleven, ook al hebben de meeste grote waardefondsen met Amerikaanse aandelen een geannualiseerde prestatie van ruim 10 procent neergezet.
...

Beleggen in Amerikaanse technologiewaarden is de voorbije vijf jaar een zeer succesvolle strategie gebleken, dankzij de opkomst van nieuwe wereldspelers die bijna over een monopolie beschikken. In de schaduw van die groeibedrijven zijn waardestrategieën sterk achtergebleven, ook al hebben de meeste grote waardefondsen met Amerikaanse aandelen een geannualiseerde prestatie van ruim 10 procent neergezet. Een waardebeheerder zet in op waarden met een zeer grote korting ten opzichte van de rest van de markt. Die korting is volgens hen niet gerechtvaardigd op lange termijn. Historisch gezien hebben waardestrategieën gedurende lange periodes beter gepresteerd dan groeistrategieën. Het omgekeerde was waar in tijden van technologische disruptie. Waardebeheerders beleggen doorgaans tegen de stroom in en zetten in op een normalisering van de situatie op lange termijn. Ze kopen wat iedereen verkoopt of verkopen wat iedereen wil kopen. Aan de top van de waardefondsen, met de beste prestaties over vijf jaar, vinden we M&G North American Value Fund, dat kan bogen op een gemiddelde geannualiseerde stijging van meer dan 15 procent. "De doelstelling van het fonds is te beleggen in goedkope en onpopulaire bedrijven, waarvan de koers de onderliggende waarde van het bedrijf niet weerspiegelt", zegt beheerder Daniel White. De portefeuille bestaat uit ongeveer tachtig posities die gemiddeld drie tot vijf jaar worden aangehouden. Onder de voornaamste posities van het fonds vinden we aandelen zoals Johnson & Johnson, Pfizer, JP Morgan, Merck, Chevron, Comcast, Citigroup, Comcast, Fedex en Exelon. De koers-winstverhouding van de portefeuille (12,6) ligt aanzienlijk lager dan die van de S&P500-index (15,7). Daniel White geeft aan dat de "Amerikaanse economie bijzonder dynamisch blijft en dat de resultaten de verwachtingen van analisten in het tweede kwartaal van 2018 meestal hebben overtroffen". "Maar dat neemt niet weg dat de financieringskosten en de inflatiedruk zijn toegenomen, en dat drie grote namen uit de technologiesector - Netflix, Twitter en Facebook - kwartaalresultaten onder de verwachtingen hebben aangekondigd." Hij wijst er ook op dat de instorting van Facebook eind juli heeft geleid tot een massale kapitaaluitstroom uit de sector. "De terugval van Facebook heeft aangetoond hoe gevaarlijk het is een beleggingsstrategie te baseren op slechts enkele grote namen", zegt Daniel White. "Wij zijn beducht voor een herhaling van de dotcomcrisis, ook al is de sector meer solide dan destijds. De beursproblemen van Facebook hebben overigens niets te maken met het Cambridge Analytics-schandaal, maar met de vele twijfels over de groei en de winstmarges. Een zeer hoge groei is onhoudbaar op lange termijn en een hoge waardering maakt die waarden bijzonder kwetsbaar." Hij onderstreept dat het waarderingsverschil tussen de 25 procent duurst gewaardeerde bedrijven en de 25 procent goedkoopst gewaardeerde bedrijven sinds 2000 zelden zo hoog is geweest. "De zwakte van de technologiewaarden heeft waardestrategieën een boost gegeven in de afgelopen weken en wij geloven dat dat zich kan voortzetten gezien de nog bijzonder hoge waardering van Amerikaanse groeiaandelen." Zelfs in de technologiesector - die sterk onderwogen is in het M&G North American Value Fund in vergelijking met de S&P500-index - zal het fonds veeleer de voorkeur geven aan aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven. "Bovendien zal de terugkeer naar een traditioneler monetair beleid in het voordeel spelen van financieel solide bedrijven. Uiteindelijk is het fundament van een aandeel belangrijker dan de krantenkoppen." Bij Franklin Templeton is Peter Langerman, de beheerder van het Franklin Mutual US Value Fund, ook van mening dat waardestrategieën de komende maanden de scepter zullen blijven zwaaien. "Wij denken dat de macro-economische ontwikkelingen in de Verenigde Staten de katalysator van deze verandering kunnen zijn na meerdere jaren van mindere prestaties. De terugkeer naar normalere marktomstandigheden, met een toename van de volatiliteit en een hogere rente, moeten tot een natuurlijker evenwicht leiden tussen de prestaties van groeiaandelen en die van waardeaandelen." Hij onderstreept ook dat waardestrategieën zich doorgaans zeer snel aanpassen wanneer de context verandert en dat die aanpassing veel vlotter verloopt naargelang de waarderingsverschillen groter zijn. In het fonds zitten aandelen zoals Medtronic, Eli Lilly, Merck, JP Morgan, AIG, Walt Disney, Wells Fargo en Cisco Systems. "De volatiliteit is een kans voor ons, vooral wanneer de markt reageert op technische gebeurtenissen met een kortetermijnimpact. Wij focussen op fundamentele elementen die een langdurige impact kunnen hebben op de waarderingen, veeleer dan op aankondigingseffecten die van vandaag op morgen kunnen veranderen en waar beleggers vaak heftig op reageren." Peter Langerman vindt het ook belangrijk aandacht te hebben voor de manier waarop de Federal Reserve de rente zal optrekken. Als ze te voorzichtig is, riskeert ze de rente sneller te moeten herzien, vooral bij een sterkere toename van de inflatie. "Over het algemeen denken we dat een gecontroleerde renteverhoging positief zou moeten zijn, als teken van een sterkere economische activiteit." Een van de sterkst presterende waardefondsen op de Amerikaanse markt is het Fidelity America Fund. Dat fonds heeft de beste prestaties van onze selectie geleverd sinds begin dit jaar. De strategie zet in op ondergewaardeerde bedrijven met een groot herstelpotentieel en er wordt bijzondere aandacht geschonken aan de stabiliteit van bedrijven. "Als we denken dat het bedrijfsmodel bijzonder sterk is, zal onze overtuiging des te groter zijn en zullen we er vaak meer gewicht toekennen." In haar recentste onderzoeksrapport onderstreept Lena Tsymbaluk, analist bij Morningstar, dat het fonds van Fidelity "een aantrekkelijk alternatief blijft om te beleggen in waardeaandelen op de Amerikaanse markt, met een talentvolle beheerder ondersteund door een team van achttien analisten". Fidelity America Fund omvat een vijftigtal posities met een beperkte rotatie. Enkele voorbeelden zijn Berkshire Hathaway, Oracle, Fairfax, Bank of New York Mellon, Wells Fargo, Pfizer, Abbott Lavbs, Exelon en Cisco Systems.