Deze stijging met € 10 miljoen is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van de bestaande vastgoedportefeuille met € 11 miljoen.

Deze toename met 3,1 % in de reële waarde van de winkelportefeuille is veroorzaakt door de positieve evolutie van de huurwaarden en door de verlaging van de yields als gevolg van de gunstige ontwikkelingen op de Belgische investeringsmarkt voor winkelvastgoed.

Dit waren de hoogtepunten over het voorbije kwartaal:

Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat

Toename reële waarde van de vastgoedportefeuille met 3,1 %1

Lage schuldgraad: 34 %

Deze stijging met € 10 miljoen is voornamelijk het gevolg van de waardestijging van de bestaande vastgoedportefeuille met € 11 miljoen. Deze toename met 3,1 % in de reële waarde van de winkelportefeuille is veroorzaakt door de positieve evolutie van de huurwaarden en door de verlaging van de yields als gevolg van de gunstige ontwikkelingen op de Belgische investeringsmarkt voor winkelvastgoed. Dit waren de hoogtepunten over het voorbije kwartaal: Stabiel operationeel uitkeerbaar resultaat Toename reële waarde van de vastgoedportefeuille met 3,1 %1 Lage schuldgraad: 34 %