Lopend nettoresultaat: 9,951 miljoen EUR

Nettoresultaat1: 2,861 miljoen EUR

Waardevermindering van de vastgoedportefeuille (bij constante perimeter) van 0,4%

Voorgesteld brutodividend van 2,72 EUR/aandeel

Schuldgraad2: 45,31%

De waarde van de vastgoedportefeuille, uitgedrukt in reële waarde op 30 september 2009, wordt vastgesteld op 260.727.634 EUR, een stijging met 3,23% in vergelijking met 30 september 2008 (252.566.012 EUR).

Deze stijging wordt verklaard door de acquisitie van het retail park van Jemappes en compenseert de lichte daling van de reële waarde van de portefeuille (waardevermindering van 0,4% bij constante perimeter).

Op 30 september 2009 bedraagt de bezettingsgraad 91,3% tegenover 94,97% op 30 september 2008. De effecten van de economische crisis laten zich gevoelen bij de kleine handelaars, met als gevolg enkele faillissementen van onze huurders sinds het begin van het boekjaar.

Ascencio profiteert van de huurleegstand om renovatiewerken uit te voeren in de vrijgekomen commerciële units, teneinde haar patrimonium beter te valoriseren en haar commerciële aantrekkingskracht te vergroten voor nieuwe huurders.

Ascencio wil haar activiteiten opnieuw centreren op de sector van het handelsvastgoed, waar zij de meeste competenties heeft.

Zodoende zullen de gebouwen uit de kantoor- en semi-industriële sector, die vanaf het begin zijn ingebracht in de vastgoedbevak en die momenteel leegstaan, de komende jaren geleidelijk verkocht of opnieuw ontwikkeld worden.

Lopend nettoresultaat: 9,951 miljoen EUR Nettoresultaat1: 2,861 miljoen EUR Waardevermindering van de vastgoedportefeuille (bij constante perimeter) van 0,4% Voorgesteld brutodividend van 2,72 EUR/aandeel Schuldgraad2: 45,31% De waarde van de vastgoedportefeuille, uitgedrukt in reële waarde op 30 september 2009, wordt vastgesteld op 260.727.634 EUR, een stijging met 3,23% in vergelijking met 30 september 2008 (252.566.012 EUR). Deze stijging wordt verklaard door de acquisitie van het retail park van Jemappes en compenseert de lichte daling van de reële waarde van de portefeuille (waardevermindering van 0,4% bij constante perimeter). Op 30 september 2009 bedraagt de bezettingsgraad 91,3% tegenover 94,97% op 30 september 2008. De effecten van de economische crisis laten zich gevoelen bij de kleine handelaars, met als gevolg enkele faillissementen van onze huurders sinds het begin van het boekjaar. Ascencio profiteert van de huurleegstand om renovatiewerken uit te voeren in de vrijgekomen commerciële units, teneinde haar patrimonium beter te valoriseren en haar commerciële aantrekkingskracht te vergroten voor nieuwe huurders. Ascencio wil haar activiteiten opnieuw centreren op de sector van het handelsvastgoed, waar zij de meeste competenties heeft. Zodoende zullen de gebouwen uit de kantoor- en semi-industriële sector, die vanaf het begin zijn ingebracht in de vastgoedbevak en die momenteel leegstaan, de komende jaren geleidelijk verkocht of opnieuw ontwikkeld worden.