Van laaggeschoolden is algemeen geweten dat ze het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Dat is zo in de Verenigde Staten, maar ook in Europa.

Wie geen goed diploma achter de hand heeft, zal het in de praktijk moeilijk hebben om een goedbetaalde job te vinden.

Maar ook hooggeschoolden hebben het steeds moeilijker om een job te vinden en daar is een grondige reden voor. In 1970 behaalde maar 11% van de Amerikanen een universitair diploma, anno 2014 is dat percentage opgelopen tot 30. Daarmee wordt de waarde van een diploma eigenlijk uitgehold.

In Europa is deze trend in mindere mate zichtbaar, maar ook hier zullen we moeten leren leven met het feit dat een diploma van de universiteit niet noodzakelijk uitzicht op een job geeft. Blijkt bovendien dat hoger opgeleiden niet noodzakelijk slimmer of meer gedisclipineerd zijn dan wie geen diploma bezit.

Van laaggeschoolden is algemeen geweten dat ze het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Dat is zo in de Verenigde Staten, maar ook in Europa. Wie geen goed diploma achter de hand heeft, zal het in de praktijk moeilijk hebben om een goedbetaalde job te vinden. Maar ook hooggeschoolden hebben het steeds moeilijker om een job te vinden en daar is een grondige reden voor. In 1970 behaalde maar 11% van de Amerikanen een universitair diploma, anno 2014 is dat percentage opgelopen tot 30. Daarmee wordt de waarde van een diploma eigenlijk uitgehold. In Europa is deze trend in mindere mate zichtbaar, maar ook hier zullen we moeten leren leven met het feit dat een diploma van de universiteit niet noodzakelijk uitzicht op een job geeft. Blijkt bovendien dat hoger opgeleiden niet noodzakelijk slimmer of meer gedisclipineerd zijn dan wie geen diploma bezit.