Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "De negatieve evolutie van de beurzen en de verdere verzwakking van de conjunctuur in het derde kwartaal van het boekjaar hebben ertoe geleid dat verdere waardeverminderingen werden geboekt, doch minder substantieel dan in het voorbije tweede kwartaal. Onze solide balansstructuur versterkt onze competitieve positie en gaf ons ook de mogelijkheid om de eerste closing van het XL-fonds aan te kondigen. Gimv, als initiatiefnemer en sponsor, zal zelf 250 miljoen EUR in dit fonds investeren. Daarnaast engageerde de Vlaamse Participatiemaatschappij zich tot eenzelfde bedrag. Gedurende de loop van het jaar zullen ook andere partijen worden aangezocht om mee te participeren in dit initiatief. Zo hebben we de mogelijkheid om in te spelen op de vele opportuniteiten die ons vandaag worden aangeboden, zowel in Vlaanderen als op internationaal vlak, en dit tegen de achtergrond van blijvend moeilijke financiële markten."

De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) bedroeg op 31 december 2008: 1.051,1 miljoen EUR (of 45,35 EUR per aandeel), versus 1.113,0 miljoen EUR (of 48,02 EUR per aandeel) op 30 september 2008.

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "De negatieve evolutie van de beurzen en de verdere verzwakking van de conjunctuur in het derde kwartaal van het boekjaar hebben ertoe geleid dat verdere waardeverminderingen werden geboekt, doch minder substantieel dan in het voorbije tweede kwartaal. Onze solide balansstructuur versterkt onze competitieve positie en gaf ons ook de mogelijkheid om de eerste closing van het XL-fonds aan te kondigen. Gimv, als initiatiefnemer en sponsor, zal zelf 250 miljoen EUR in dit fonds investeren. Daarnaast engageerde de Vlaamse Participatiemaatschappij zich tot eenzelfde bedrag. Gedurende de loop van het jaar zullen ook andere partijen worden aangezocht om mee te participeren in dit initiatief. Zo hebben we de mogelijkheid om in te spelen op de vele opportuniteiten die ons vandaag worden aangeboden, zowel in Vlaanderen als op internationaal vlak, en dit tegen de achtergrond van blijvend moeilijke financiële markten."De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) bedroeg op 31 december 2008: 1.051,1 miljoen EUR (of 45,35 EUR per aandeel), versus 1.113,0 miljoen EUR (of 48,02 EUR per aandeel) op 30 september 2008.