Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -28,7 miljoen (2009: winst van USD 44,7 miljoen), en door USD -13,9 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (2009: winst van USD 8,3 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30

juni 2010 van EUR/USD 1,2271.

Voor het eerste semester 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -48,3 miljoen (2009: USD 36,0 miljoen).

Indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market) zou het geconsolideerd resultaat nà belastingen USD -19,6 miljoen bedragen.

Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "Het goede nieuws zat naar mijn gevoelen nog niet in de koers van Exmar verrekend. De resultaten waren beter dan verwacht en ik handhaaf een koopadvies en een koersdoel van 7,20 euro."

Het financieel resultaat werd negatief beïnvloed door de wijziging in de reële waarde van de interest rate swaps voor het beheer van het renterisico op de langetermijnfinanciering van de vloot dat resulteerde in een non-cash, niet-gerealiseerd verlies van USD -28,7 miljoen (2009: winst van USD 44,7 miljoen), en door USD -13,9 miljoen niet-gerealiseerd wisselkoers verlies (2009: winst van USD 8,3 miljoen) bepaald op basis van de slotkoers van 30 juni 2010 van EUR/USD 1,2271. Voor het eerste semester 2010 bedraagt het geconsolideerde resultaat nà belasting USD -48,3 miljoen (2009: USD 36,0 miljoen). Indien geen rekening wordt gehouden met de wijziging in de reële waarde van de indekkingsinstrumenten (Mark-to-Market) zou het geconsolideerd resultaat nà belastingen USD -19,6 miljoen bedragen. Wouter Vanderhaeghen (KBC Securities): "Het goede nieuws zat naar mijn gevoelen nog niet in de koers van Exmar verrekend. De resultaten waren beter dan verwacht en ik handhaaf een koopadvies en een koersdoel van 7,20 euro."