De gestage maar toch opmerkelijke toename in het beschikbare inkomen ondersteunt de binnenlandse consumptie en biedt hierdoor een substantieel tegengewicht voor de terugval in de exportmarkten.

De toename in beschikbaar inkomen is volgens professor Stefan Duchateau echter niet gereserveerd voor de relatief grote groep werklozen.

Het werkloosheidsniveau is naar Europese maatstaven nog aannemelijk , maar is in Amerikaanse context eerder uitzonderlijk en wijst op het begin van een structurele inbedding van werkloosheid in de Amerikaanse economie, naar (slecht) Europees voorbeeld.

Beperkte terugval werkloosheidscijfers VS is niet uitgesloten

In tegenstelling tot het Oude Continent is dit minder het gevolg van het oneigenlijke gebruik van sociale vangnetten, maar eerder een gevolg van de hogere functioneringseisen die aan potentiële werknemers wordt gesteld, tegen een achtergrond van een steeds toenemende efficiëntiedruk.

In historische context staan deze werkloosheidscijfers volgens professor Stefan Duchateau op een niveau dat zich enkel voordeed bij een zeer ernstige vraaguitval, hetgeen momenteel hoegenaamd niet het geval is.

Een beperkte terugval in de werkloosheidscijfers in de komende maanden is niet uitgesloten, deels door de geleidelijke invulling van vacatures, waarvan de groeivoet in 2011 nog redelijk goed was. Deels ook door de stijgende activiteit in de bouwsector.

De gestage maar toch opmerkelijke toename in het beschikbare inkomen ondersteunt de binnenlandse consumptie en biedt hierdoor een substantieel tegengewicht voor de terugval in de exportmarkten. De toename in beschikbaar inkomen is volgens professor Stefan Duchateau echter niet gereserveerd voor de relatief grote groep werklozen. Het werkloosheidsniveau is naar Europese maatstaven nog aannemelijk , maar is in Amerikaanse context eerder uitzonderlijk en wijst op het begin van een structurele inbedding van werkloosheid in de Amerikaanse economie, naar (slecht) Europees voorbeeld. Beperkte terugval werkloosheidscijfers VS is niet uitgesloten In tegenstelling tot het Oude Continent is dit minder het gevolg van het oneigenlijke gebruik van sociale vangnetten, maar eerder een gevolg van de hogere functioneringseisen die aan potentiële werknemers wordt gesteld, tegen een achtergrond van een steeds toenemende efficiëntiedruk. In historische context staan deze werkloosheidscijfers volgens professor Stefan Duchateau op een niveau dat zich enkel voordeed bij een zeer ernstige vraaguitval, hetgeen momenteel hoegenaamd niet het geval is. Een beperkte terugval in de werkloosheidscijfers in de komende maanden is niet uitgesloten, deels door de geleidelijke invulling van vacatures, waarvan de groeivoet in 2011 nog redelijk goed was. Deels ook door de stijgende activiteit in de bouwsector.