En dit laatste behoort meer en meer tot de mogelijkheden : De Amerikaanse consumenten heeft intussen weliswaar zijn rol als motor van de (lokale) economie terug ter harte genomen en wordt hierbij gesteund door een markante herneming van de bouwactiviteiten en de toename van het besteedbare vermogen.

Dit laatste is een rechtstreeks gevolg van de recente productiviteitsstijgingen en toenemende marges in de Amerikaanse bedrijven.

De keerzijde van deze medaille is volgens Stefan Duchateau echter dat deze vooruitgang niet is weggelegd voor een relatief grote groep werklozen.

De hogere productiviteitsvereisten verhinderen immers de instroom van laaggeschoolden, terwijl de groei in vacatures is afgezwakt.

De vroegere conjuncturele werkloosheid in de VSA lijkt zich zo naar slecht Europees voorbeeld te hebben omgezet in een persistente, structureel hoge werkloosheid.

En dit laatste behoort meer en meer tot de mogelijkheden : De Amerikaanse consumenten heeft intussen weliswaar zijn rol als motor van de (lokale) economie terug ter harte genomen en wordt hierbij gesteund door een markante herneming van de bouwactiviteiten en de toename van het besteedbare vermogen. Dit laatste is een rechtstreeks gevolg van de recente productiviteitsstijgingen en toenemende marges in de Amerikaanse bedrijven. De keerzijde van deze medaille is volgens Stefan Duchateau echter dat deze vooruitgang niet is weggelegd voor een relatief grote groep werklozen. De hogere productiviteitsvereisten verhinderen immers de instroom van laaggeschoolden, terwijl de groei in vacatures is afgezwakt. De vroegere conjuncturele werkloosheid in de VSA lijkt zich zo naar slecht Europees voorbeeld te hebben omgezet in een persistente, structureel hoge werkloosheid.