Krugman krijgt steun van de White House Council of Economic Advisers, de groep adviseurs rond president Obama. De steunmaatregelen die de president aankondigde, hebben daarbuiten nog eens zo'n 280 miljard dollar aan privé-investeringen aangetrokken. Dit blijkt uit een rapport van het WHCEA.

Of met andere woorden: overheidssteun investeert ook de privé-sector om meer te investeren. De White House Council of Economic Advisers berekende dat elke 100 miljard aan kredieten, leningen, belastingmaatregelen, garanties enzovoort ongeveer het drievoudige aan privé-investeringen aantrekt.

Daarbij mag worden gedacht aan investeringen in propere energie, infrastructuur, bouw enzovoort. Christina Romer, voorzitter van de Council of Economic Advisers, stelt dat de gevolgen van overheidsinvesteringen op de tewerkstelling niet mogen onderschat worden. Het debat over de overheidssteun zal dus ongetwijfeld nog een verlengstuk krijgen.

Krugman krijgt steun van de White House Council of Economic Advisers, de groep adviseurs rond president Obama. De steunmaatregelen die de president aankondigde, hebben daarbuiten nog eens zo'n 280 miljard dollar aan privé-investeringen aangetrokken. Dit blijkt uit een rapport van het WHCEA. Of met andere woorden: overheidssteun investeert ook de privé-sector om meer te investeren. De White House Council of Economic Advisers berekende dat elke 100 miljard aan kredieten, leningen, belastingmaatregelen, garanties enzovoort ongeveer het drievoudige aan privé-investeringen aantrekt. Daarbij mag worden gedacht aan investeringen in propere energie, infrastructuur, bouw enzovoort. Christina Romer, voorzitter van de Council of Economic Advisers, stelt dat de gevolgen van overheidsinvesteringen op de tewerkstelling niet mogen onderschat worden. Het debat over de overheidssteun zal dus ongetwijfeld nog een verlengstuk krijgen.