Dat deficiet dreigt dit jaar op te lopen tot 12,90% van het BBP. Het is de bedoeling om het terug te dringen tot 3% zodra dat mogelijk is. Geithner wacht daarvoor op een economische opleving.

Geithner probeert daarmee de Chinezen gerust te stellen, want die zijn de grootste kopers van Amerikaans overheidspapier. De Chinezen vrezen met name dat de dollar als gevolg van het oplopende deficiet verder onderuit zal gaan.

Dat deficiet dreigt dit jaar op te lopen tot 12,90% van het BBP. Het is de bedoeling om het terug te dringen tot 3% zodra dat mogelijk is. Geithner wacht daarvoor op een economische opleving. Geithner probeert daarmee de Chinezen gerust te stellen, want die zijn de grootste kopers van Amerikaans overheidspapier. De Chinezen vrezen met name dat de dollar als gevolg van het oplopende deficiet verder onderuit zal gaan.