Elke maandag laten we een prominente stem uit de financiële wereld aan het woord. Vandaag: Leen Van Wambeke is Business Development Manager Financial Derivatives bij Euronext.

Elk nieuwsfeit wordt vandaag de dag onmiddellijk opgepikt en online richting de grote massa geduwd. De groeiende vraag van beleggers naar instrumenten om koersbewegingen op korte termijn te vertalen naar een, hopelijk winstgevende, beleggingsstrategie, is daarvan een logisch gevolg.

Vanuit dit perspectief hoeft het succes van opties met een korte looptijd dan ook niet te verbazen. Het gros van het volume in opties bij privé-beleggers situeert zich in de opties met een looptijd van 1 tot 3 maanden. Een langere looptijd impliceert immers een hogere (risico)premie. Zowel in de Verenigde Staten, als dichterbij in Nederland, leidde dit een 10-tal jaar geleden tot de introductie van opties met kortere looptijden. Al sinds 2006 kunnen beleggers handelen in weekopties op de AEX-index®. In 2008 werden op vraag van de markt dagopties verhandeld, gevolgd in 2010 door weekopties op een aantal Nederlandse blue chips.

Vanaf 28 augustus kunnen beleggers hun korte termijn strategieën ook toepassen met weekopties op een aantal Belgische en Franse steraandelen[1]. Op Euronext Brussel zal er van dan af aan elke vrijdag een optie aflopen op de aandelen AB Inbev, KBC en UCB.

Optiebeleggers houden van korte looptijden. Door de korte looptijd is de tijds-en verwachtingswaarde, en dus de premie van de optie relatief klein. Deze relatief kleine premie zorgt voor een extra hefboomeffect; bij een geringe procentuele beweging in het onderliggende aandeel is al een aantrekkelijk rendement te generen. Dit laat toe om in te spelen op actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten die een positief of negatief effect op de koers van het aandeel hebben. Voor de optiegevorderden: de gamma van weekopties is hoog.

Voorts neemt de tijds-en verwachtingswaarde - wat eigenlijk een weerspiegeling is van de onzekerheid over het koersverloop gedurende de restlooptijd van de optie - af bij het verstrijken van de tijd. Bij het naderen van de afloopdatum van de optie versnelt deze afname. Door opties te schrijven - en dus premie te ontvangen in ruil voor het aangaan van een verplichting - is het als belegger mogelijk van deze versnelde afname te profiteren. Voor de optiegevorderden: de thèta van de weekoptie is hoog.

Net als voor alle hefboombeleggingen geldt, is een goed geïnformeerde belegger er twee waard. Afgezien van de korte looptijd verschillen weekopties niet van de standaard maandopties die aflopen op de derde vrijdag van elke maand. Voor wie meer wil weten over de kenmerken, de handelssymbolen en mogelijkheden van (week)opties, is er de brochure 'Opties in vogelvlucht' of de website derivatives.euronext.com.

Veel succes

[1] Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA

Deze publicatie is louter informatief en vormt geen beleggingsadvies. Deze publicatie is dus op geen enkele wijze bedoeld om beleggers aan te zetten tot aankoop van, inschrijving op, toetreding tot, aanvaarding van, ondertekening van of opening van een financieel product. Deze publicatie, wordt aangeboden zoals ze is zonder enige waarborg of garantie van welke aard dan ook. Hoewel de nodige aandacht werd besteed aan de opstelling van de inhoud, geeft Euronext geen garantie met betrekking tot de juistheid, geschiktheid of volledigheid van de informatie in deze publicatie. Euronext kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, voortvloeiend uit het gebruik van, het vertrouwen op of het handelen ten gevolge van de verstrekte informatie. De inhoud van deze publicatie of informatie waarnaar in deze publicatie wordt verwezen vormt in geen geval de basis voor enig contract. Het ontstaan van rechten en verplichtingen met betrekking tot financiële producten die worden verhandeld op beurzen die worden geëxploiteerd door dochterondernemingen van Euronext is volledig afhankelijk van de van toepassing zijnde regels van de marktexploitant. Alle eigendomsrechten en belangen in of met betrekking tot deze publicatie behoren toe aan Euronext. Deze publicatie of delen daarvan mogen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Euronext niet worden verspreid of verveelvoudigd.

Elk nieuwsfeit wordt vandaag de dag onmiddellijk opgepikt en online richting de grote massa geduwd. De groeiende vraag van beleggers naar instrumenten om koersbewegingen op korte termijn te vertalen naar een, hopelijk winstgevende, beleggingsstrategie, is daarvan een logisch gevolg. Vanuit dit perspectief hoeft het succes van opties met een korte looptijd dan ook niet te verbazen. Het gros van het volume in opties bij privé-beleggers situeert zich in de opties met een looptijd van 1 tot 3 maanden. Een langere looptijd impliceert immers een hogere (risico)premie. Zowel in de Verenigde Staten, als dichterbij in Nederland, leidde dit een 10-tal jaar geleden tot de introductie van opties met kortere looptijden. Al sinds 2006 kunnen beleggers handelen in weekopties op de AEX-index®. In 2008 werden op vraag van de markt dagopties verhandeld, gevolgd in 2010 door weekopties op een aantal Nederlandse blue chips. Vanaf 28 augustus kunnen beleggers hun korte termijn strategieën ook toepassen met weekopties op een aantal Belgische en Franse steraandelen[1]. Op Euronext Brussel zal er van dan af aan elke vrijdag een optie aflopen op de aandelen AB Inbev, KBC en UCB. Optiebeleggers houden van korte looptijden. Door de korte looptijd is de tijds-en verwachtingswaarde, en dus de premie van de optie relatief klein. Deze relatief kleine premie zorgt voor een extra hefboomeffect; bij een geringe procentuele beweging in het onderliggende aandeel is al een aantrekkelijk rendement te generen. Dit laat toe om in te spelen op actuele gebeurtenissen en nieuwsfeiten die een positief of negatief effect op de koers van het aandeel hebben. Voor de optiegevorderden: de gamma van weekopties is hoog. Voorts neemt de tijds-en verwachtingswaarde - wat eigenlijk een weerspiegeling is van de onzekerheid over het koersverloop gedurende de restlooptijd van de optie - af bij het verstrijken van de tijd. Bij het naderen van de afloopdatum van de optie versnelt deze afname. Door opties te schrijven - en dus premie te ontvangen in ruil voor het aangaan van een verplichting - is het als belegger mogelijk van deze versnelde afname te profiteren. Voor de optiegevorderden: de thèta van de weekoptie is hoog. Net als voor alle hefboombeleggingen geldt, is een goed geïnformeerde belegger er twee waard. Afgezien van de korte looptijd verschillen weekopties niet van de standaard maandopties die aflopen op de derde vrijdag van elke maand. Voor wie meer wil weten over de kenmerken, de handelssymbolen en mogelijkheden van (week)opties, is er de brochure 'Opties in vogelvlucht' of de website derivatives.euronext.com. Veel succes [1] Onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA