De beleggers vrezen dat die een slag in het water gaat worden, gezien de grote meningsverschillen die er nog steeds tussen Frankrijk en Duitsland bestaan.

Maar wanneer de nood het hoogst is, is de redding misschien ook in dit geval het meest nabij.

Algemene vergadering GIMV keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed

Gisteren heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 39,02 % van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.042.647 aandelen).

De AV stelde het brutodividend (coupon nr.19) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten.

Gimv betaalt over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR)

Gimv realiseerde over het boekjaar 2011-2012 een nettoverlies (deel groep) van -21,9 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2011-2012 op 6,3%.

Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2011-2012 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2012.

De beleggers vrezen dat die een slag in het water gaat worden, gezien de grote meningsverschillen die er nog steeds tussen Frankrijk en Duitsland bestaan. Maar wanneer de nood het hoogst is, is de redding misschien ook in dit geval het meest nabij. Algemene vergadering GIMV keurt brutodividend van 2,45 EUR per aandeel goed Gisteren heeft de gewone algemene vergadering (AV) van Gimv plaatsgevonden. 39,02 % van het aandelenkapitaal was vertegenwoordigd (9.042.647 aandelen). De AV stelde het brutodividend (coupon nr.19) vast op 2,45 EUR bruto per aandeel (netto 1,8375 EUR). Bovendien nam de AV ook kennis van het keuzedividend en de modaliteiten. Gimv betaalt over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR per aandeel (netto 1,8375 EUR) Gimv realiseerde over het boekjaar 2011-2012 een nettoverlies (deel groep) van -21,9 miljoen EUR. De AV aanvaardde vandaag het voorstel van de raad van bestuur om over het boekjaar 2011-2012 een brutodividend van 2,45 EUR (netto 1,8375 EUR) per aandeel uit te keren onder de vorm van een keuzedividend. Dit brengt het brutodividendrendement over de gemiddelde beurskoers van het boekjaar 2011-2012 op 6,3%. Verder werd ook de jaarrekening van het boekjaar 2011-2012 goedgekeurd. Tevens verleende de AV kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat, afgesloten op 31 maart 2012.