Consensusramingen van economen voor de inflatie in ontwikkelde economieën zijn echter juist lager voor 2013 (1,7%) dan voor 2012 (2%).

Dit lijkt van Tiggelen terecht, aangezien de kerninflatie voornamelijk wordt bepaald door de loongroei. Met een werkloosheid die nog steeds hoog is, en zelfs een historische aanzet tot discussies over loonverlagingen in bepaalde sectoren, zal de loonkostenontwikkeling voorlopig zeer gematigd zijn.

En, last but not least, obligatierentes zullen vermoedelijk relatief laag blijven om de eenvoudige reden dat onze wereld nog te diep in de schulden zit om klaar te zijn voor hogere rentes.

Veel mensen realiseren zich niet dat het huidige niveau van de totale schuld (van overheden, bedrijven, consumenten en financiële instellingen) in de ontwikkelde wereld ongeveer 350% van het BBP bedraagt.

In de late jaren negentig was dit nog 250% en aan het begin van de jaren tachtig, toen de rente boven de 10% lag, 'slechts' 150%. Als de obligatierentes nu belangrijk zouden stijgen, zou het huidige schuldenniveau geleidelijk onbetaalbaar worden, met alle gevolgen van dien.

Natuurlijk kan er volgens van Tiggelen een tijd komen dat de rentes weer duidelijk gaan oplopen, maar dat zullen we in 2013 en zelfs in 2014 naar alle waarschijnlijkheid nog niet zien.

Consensusramingen van economen voor de inflatie in ontwikkelde economieën zijn echter juist lager voor 2013 (1,7%) dan voor 2012 (2%). Dit lijkt van Tiggelen terecht, aangezien de kerninflatie voornamelijk wordt bepaald door de loongroei. Met een werkloosheid die nog steeds hoog is, en zelfs een historische aanzet tot discussies over loonverlagingen in bepaalde sectoren, zal de loonkostenontwikkeling voorlopig zeer gematigd zijn. En, last but not least, obligatierentes zullen vermoedelijk relatief laag blijven om de eenvoudige reden dat onze wereld nog te diep in de schulden zit om klaar te zijn voor hogere rentes. Veel mensen realiseren zich niet dat het huidige niveau van de totale schuld (van overheden, bedrijven, consumenten en financiële instellingen) in de ontwikkelde wereld ongeveer 350% van het BBP bedraagt. In de late jaren negentig was dit nog 250% en aan het begin van de jaren tachtig, toen de rente boven de 10% lag, 'slechts' 150%. Als de obligatierentes nu belangrijk zouden stijgen, zou het huidige schuldenniveau geleidelijk onbetaalbaar worden, met alle gevolgen van dien. Natuurlijk kan er volgens van Tiggelen een tijd komen dat de rentes weer duidelijk gaan oplopen, maar dat zullen we in 2013 en zelfs in 2014 naar alle waarschijnlijkheid nog niet zien.